Õpilased testisid oma loodusteadmisi Nurme talu õpperajal

Koolides on üha populaarsemaks muutumas õues õppimine,  Jõgeva vallas Nurme talus käisid matkaraja läbi ka Mustvee gümnaasiumi 4.-5. klasside õpilased.


MTÜ Vooremaa Isamaalise Kasvatuse Selts juhatuse liikme Terje Tederi sõnul on nende organisatsiooni eesmärgiks lastele loodushariduse andmine, matkatarkuste ning nende praktikasse rakendamise õpetamine.

Projekt kestab kaks nädalat ja selle käigus osalevad mitmete meie maakonna koolide 4.-5. klasside õpilased looduse tundmaõppimise päeval. Endla küla Nurme talu matkarada ongi MTÜ Vooremaa Isamaalise Kasvatuse Selts registreeritud asupaigas, Olga Jürma kodukohas. 

Praktiline koolitus kinnistab teadmisi

Taluõuel asuvas vabaõhu õppeklassis jagatakse matkatarkusi ja teoreetilisi teadmisi looduses toimetulekust, seejärel suundutakse matkarajale. Terje Tederi sõnul võib ju vaadata fotosid taimede ja loomade kohta, aga kui neid looduses reaalselt ära ei tunne, siis pole ainult teooriast kasu. Loomi küll seekord matkarajal ei kohatud ja vaevalt nad suurema inimhulga lähedusse tuleksidki, kuid metssigade tuhnimisjäljed olid täiesti olemas.

Mustvee lapsed  olid esimesed, kes looduse tundmaõppimise päevale saabusid, kuid Terje Tederi sõnul on veel kokku lepitud  Maarja põhikooli, Kiigemetsa ja Adavere kooliga. Suureks abiks laste looduspäevade korraldamisel on Endla looduskaitseala töötajad. Samalaadseid loodusretki on MTÜ Isamaalise Kasvatuse Selts valmis läbi viima igas vanuses inimestele. Kui näiteks mõni asutus või ettevõte soovib oma töötajatele korraldada toreda päeva, kus saab loodust paremini tundma õppida ja teha seejuures meeskonnatööd, siis on ka nemad teretulnud.

Loodus aitab pingeid maandada

Lapsed sai matkal teada, kui hästi nad linnuhääli tunnevad. Noortejuhi Riina Võime sõnul tundsid Mustvee lapsed linde päris hästi, ehkki natuke tuli neid ka suunata. Varem on Riina Võime linnuhääli ka koos kodutütardega õppinud ja tema kinnitusel tunnevad viimased linde paremini. Üldiselt jäi ta Mustvee laste loodusalaste teadmistega rahule.

Mustvee gümnaasiumi viienda klassi juhataja Rita Postovi sõnul jõudis info lastele korraldatavatest loodusõppe päevadest temani koolijuhi vahendusel. Ta võttis kohe sellisest võimalusest kinni. Postovi sõnul aitab praktiline looduses toimuv õppepäev lastel pingeid maandada. Mõnikord on terve koolipere ühiselt loodusõppepäeval käinud. Samas on ka teistes õppeainetes väljas õppimise võimalust kasutatud.

Viienda klassi tüdruk Kristel Perm kinnitas, et temale selline looduspäev meeldib. Ta käib mõnikord looduses ka koos oma perega, vanemad õpetavad teda taimi tundma. Kristeli sõnul oli tal kolm aastat tagasi võimalus looduses ka põtra kohata. Neljanda klassi poiss Kaarel Koppel lausus, et neil on oma mets olemas ja tema on seal vahel oma isal metsatööd aidanud teha. Ka loomi on ta oma metsas kohanud, nii kitsi, jäneseid kui ka rebaseid.

Rõõmustab laste siiras entusiasm

Nurme talu perenaise ja noorteinstruktori Olga Jürma sõnul käisid sama õpperaja läbi veel Kiigemetsa kooli õpilased. Tegelikult pidid Nurme tallu tulema ka Adavere lapsed, aga nemad ei saanud kohale tulla. Seetõttu osales Olga Jürma Adaveres ülekoolilisel looduspäeval, kus tema korraldada oli matkatarkuste õppepunkt.

Jürma lausus, et sügisel on neil plaanis korraldada lastele kahepäevane jätkuprojekt. Kõik looduspäeval osalenud koolid on nüüdseks tagasisidena teatanud, et nad soovivad sügisesel looduspäeval osaleda. Jürma kinnitas, et kui nad kusagilt toetusraha saavad, siis on omalt poolt taas valmis lapsi vastu võtma ja neile loodustarkusi õpetama. Noorteinstruktorile teeb rõõmu, et lastele sellised looduspäevad väga meeldivad, pealegi veel niisugusel kujul, kus nad oma tavapärasest keskkonnast eemale saavad.

Uue kooliaasta alguses on plaanis korraldada lastele kahepäevane loodusõpe, kus omandatakse põhjalikumalt loodusalaseid teadmisi ja mille juurde kuulub ka telkides ööbimine. Selleks vajalik varustus on loodusretkete korraldajatel olemas. Ka sügisesed looduspäevad plaanitakse korraldada samas vanuses lastele.

MTÜ Vooremaa Isamaalise Kasvatuse Selts

*Tegevuse eesmärgiks on Jõgevamaa noorte isamaalise kasvatuse propageerimine

*Loodusmatkade, õppepäevade korraldamine, toimetulek elus ja looduses

*Keskkonnasõbraliku mõttelaadi propageerimine elanike hulgas

*Võtab osa ja aitab korraldada noorteorganisatsioonide tegevust (laagrid, õppepäevad, ekskursioonid)

*Korraldab noortele vabaajategevusi, üritustel osalejate toitlustamist ja majutust

*Projekti “Saame sõbraks loodusega” eesmärk on olla koolidele toeks ja abiks

*Pakkuda noortele põnevat tegevust, vaheldust koolipingis õppimisele

*Tugevdada kogukonnatunnet ning innustada oma ideid ellu viima

*Lisaks algteadmiste ja -oskuste omandamisele on võimalik osaleda sügisesel pikemal matkal

 *Mõlemad teoreetilised ja praktilised õpped läbinud saavad “Teadliku matkaja” märgi.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus