Õpetajaid oodatakse osalema “Projektipaunal”

Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi sõnul peeti konkurssi kavandades silmas, et võistlustöödena esitatud õpiprojekte võiksid kasutada ka teised õpetajad ning et neid saaks edaspidi tasuta interneti teel levitada. Enel Mägi lisas, et Eesti õpetajatel on piisavalt häid ideid ja oskusi, et luua huvitavaid ja kvaliteetseid õppematerjale nii aineõpetuse jaoks kui ka eri õppeainete integreerimiseks.

Projektõppe integreerimine ainetunnis annab õpilastele võimaluse nii iseseisvaks kui ka rühmatööks, pakub avastamisrõõmu, õpetab nägema seoseid ja tegema järeldusi. Alates 2005. aastast on õpetajatel olnud võimalus osaleda kõikides maakondades toimuvatel koolitustel, kus on tutvustatud projektõppe meetodit ja erinevaid lahendusi infotehnoloogia kasutamiseks õpiprojektide läbiviimisel. Microsofti ja Rahvusvahelise Haridustehnoloogia Seltsi ISTE koostöös loodud koolituskursuse kava kohandasid Eesti koolidele Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitajad. Materjalid on tõlgitud ka vene õppekeelega koolide jaoks. Koolitus on õpetajatele tasuta.

Õpiprojektide konkurss toimub juba teist korda. Eelmisel aastal osutus see väga edukaks ? konkursile esitati 47 projekti, millega oli seotud 126 õpetajat.

Konkursi auhinnafondi kuulub hulgaliselt projektõppe rakendamiseks vajalikke infotehnoloogiavahendeid, paremate tööde autoritel avaneb võimalus osaleda Euroopa Innovatiivsete õpetajate foorumil, mis sel aastal toimub Pariisis.

Konkursi tingimused ja tööde vormistamise nõuded on kättesaadavad internetiaadressil www.htk.tlu.ee/projektipaun. Konkursitööd tuleb saata Tiigrihüppe Sihtasutusse (Mustamäe tee 60, 12916 Tallinn) hiljemalt 23. veebruariks 2007.

SIGNE PIIRSALU,
Tiigrihüppe SA projektijuht

blog comments powered by Disqus