Onga jõe tervendustööd lõpetatakse oktoobris

Põllumajandusameti Jõgeva Keskuse peaspetsialisti Arnold Kuke sõnul saab Onga jõgi tervendustööde lõppemisel uue ja kauni ilme. Kõige olulisem on seejuures aga  hea elukeskkond kaladele.

Kindlasti võidavad jõe tervendamisest ka Jõgeva vald ning maaomanikud, kelle kinnistud jõe kaldani ulatuvad.

Praegu käivad tööd täie hooga ja kui ilmataat vingerpussi ei mängi, siis loodetakse töödega oktoobri lõpuks ühele poole saada.

Arnold Kuke sõnul on tervendustööde eesmärgiks Onga jõe ökoloogilise seisundi stabiliseerimine ja uuendamine, jõe kui kuivendussüsteemide eesvoolu toimimasaamine, kalda ligipääsetavaks ning kauniks muutmine.

Onga jõe tervendustööd lähevad maksma 275 396 eurot, millest 253 132 eurot saadakse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Põllumajandusametil tuleb kanda omaosalus, mille suurus on 22 264 eurot.

Alustati võsa raiumisega

i
Tervendustöid alustati jõe kallastelt võsa ja metsa mahavõtmisega. Järgmisena  eemaldati setted Pedja jõeni, kuhu Onga jõgi suubub.


Arnold Kukke sõnul oli Onga jõgi täis vette langenuid puid, samuti oli palju puid murdunud jõe kaldaaladele. Samuti oli jõgi täis aja jooksul kogunenud setteid.

Pahandust on veekogus teinud ka koprad.  Endise Selli koolimaja juures asunud biotiigi olid koprad ühendanud jõega, uuristades tiiki ja jõge ühendava käigu. Et kobraste kahjustusi edaspidi vältida, paigaldati biotiigi lähedusse jõe kaldale metallvõrk.

Jõe kallastelt likvideeriti võsa ja metsa 12,5 hektaril ning voolusängi langenud puid koristati 10 kilomeetri ulatuses. Üldine kaevetööde maht koos talvitumis- ja settetiikide rajamisega küünib 65 000 kuupmeetrini.

Korrastatakse Selli maaparandusobjekti kollektorite suudmed, remonditakse üks sild, uuendatakse neli truupi, ehitatakse seitse purret  ning rajatakse jõkke mitmeid pais- ja puistangkärestikke. Jõe tervendustöödel kasutatakse enam kui 1300 kuupmeetrit kive.

Kaladele luuakse paremad elutingimused

i
Onga jõgi on forellirikas. Aastal 1998 lasti siia 11 300 jõeforelli samasuvist maimu. Jõe tervendatavale lõigule rajatakse 17 kudepadjandit koos 10 kärestik-aeratsioonitsooniga.

Kudepadjandite ette rajatakse puistangkärestikud, mis aitavad veekogu aereerida, ahendavad voolusängi. Seega kiireneb   nendes kohtades vool ning suuremate kivide lähedusse saavad ka kalad varjuda.

Kivide lähedusse rajatakse sügavam kudemiskoht, mille põhja ladustatakse jämedamat kruusa. Koelmukohad ei tohi kattuda turba- ja liivasetetega.

Vana jõe sängi avatakse 2,12 kilomeetri ulatuses. Jõele rajatakse ka neli paiskärestikku ja kuus talvitustiiki. Neist viis rajatakse endisse looduslikku jõesängi ning üks talvitustiik jõesängi vahetusse lähedusse. Vanasse jõesängi rajatud talvitumistiigid ühendatakse õgvendatud jõega, et tagada tiikides pidev läbivool. Selleks ehitatakse ühenduskohast allavoolu paiskärestik, mis tõstab vee taset. Tõkend tuleb sellise kõrgusega, et suurvee ajal pääseb vesi nii vanasse talvitumistiikidega ühenduses olevasse kui ka õgvendatud jõesängi.

Ettevalmistustega Onga jõe tervendustöödeks alustati juba möödunud aasta lõpus. Tööde ametlik teostamise aeg hõlmab ajavahemikku käesoleva aasta  30. märtsist 30. oktoobrini. Tööde projekti koostas AS Maa&Vesi ning töid teeb Kagumerk OÜ.

Jõe tervendustöödel hoiab silma peal ka tuntud looduseasjatundja Nikolai Laanetu loodushoiuühingust Lutra. Ehituse käigus  tehakse koostööd ka sihtasutusega Eesti Forell.

Tehtud ja plaanis

*Onga jõe kallastelt likvideeriti võsa ja metsa 12,5 hektaril

*Voolusängi langenud puid koristati 10 kilomeetri ulatuses

*Üldine kaevetööde maht koos talvitumis- ja settetiikide rajamisega küünib 65 000 kuupmeetrini

i

*Tervendustööde käigus korrastatakse Selli maaparandusobjekti kollektorite
suudmed

*Remonditakse üks sild, uuendatakse neli truupi, ehitatakse seitse purret ning rajatakse jõkke mitmeid pais- ja puistangkärestikke

*Tervendustöödeks kasutatakse enam kui 1300 kuupeetrit kive

i

*Vana jõe sängi avatakse 2,12 kilomeetri ulatuses

*Jõele rajatakse ka neli paiskärestikku ja kuus talvitustiiki, neist viis endisse looduslikku jõesängi

*Üks talvitustiik tuleb jõesängi vahetusse lähedusse

Onga jõgi

*Saab alguse Pandivere kõrgustikult

*Läbib enne Pedja jõkke suubumist Lääne-Virumaa Rakke valda ning Jõgeva maakonna Jõgeva valda

i

*Jõe kogupikkus on ca 30 kilomeetrit

*Sellest pool ehk täpsemalt 15,5 kilomeetrit paikneb Jõgeva valla territooriumil

*Jõe valgala suurus on 109 ruutkilomeetrit

Allikas: Põllumajandusamet

<span style=”FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt” lang=”ET”>

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus