Omavalitsuste makstav sünnitoetus ulatub 1000 kuni 2500 kroonini

Vaevalt ühekordne sünnitoetus kedagi last muretsema paneb, küll aga on see raha lapsevanematele väikeseks abiks ning näitab omavalitsuse suhtumist. Sündivus on paraku terves Eestis, eriti maapiirkondades, üsna madal. Ka Jõgevamaal on iive negatiivne.

Jõgeva linna lastekaitsespetsialist Vilve Vend ütles, et kuigi Jõgeva linn ei suuda pakkuda nii suuri toetusi kui näiteks Viimsi vald ja Tallinna linn, on ka siin viimastel aastatel hakanud senisest rohkem lapsi väärtustama. Jõgevamaa linnadest ja valdadest maksab seni suurimat ühekordset sünnitoetust just Jõgeva linn, kus toetussumma küünib 2500 kroonini. Võimalik, et sünnitoetus tõuseb ka järgmisel aastal, kuid otsus jääb siiski poliitikute teha.

Pajusi, Puurmani ja Palamuse vald ning Põltsamaa ja Mustvee linn maksavad oma elanikele lapse sünni puhul toetust 2000 krooni. Jõgeva vald maksab uuele ilmakodanikule 1500 krooni sünnitoetust ja lisaks veel 500 krooni lapse aastaseks saamise puhul. Selleks, et toetust saada, peavad lapse vanemad olema vähemalt pool aastat olnud Jõgeva valla elanikud, mida tõestab sissekirjutus elanike registris.

Pala vald maksab sünnitoetust 1000 krooni, lisaks detsembris aasta jooksul sündinud lastele 500 krooni. Eelmisel aastal sai uutele ilmakodanikele maksta välissponsori abiga veel 500 krooni lisatoetust, tõenäoliselt on see võimalik ka tänavu. Vallavalitsus kingib igale lapsele ka raamatu.

Kasepää vald toetab oma valda sündivate laste vanemaid 1500 krooniga ning Põltsamaa vald 1400 krooniga.

Saare ja Tabivere vallas on ühekordse sünnitoetuse summa 1000 krooni. Tabivere vallavanem Aare Aunap ütles, et tänavu on plaanis hakata väikesi inimesi ja nende vanemaid toetama suurema summaga. Saare vallas tõusis toetuse suurus eelmisel aastal, varem oli see 500 krooni.

Torma vald sünnitoetust ei maksa, kuid vanemad saavad kingituseks paki imikuriietega.

Eelmisel aastal sündis meie maakonnas kokku 290 last, neist 2 surnult. Mullu suri Jõgevamaal 533 inimest. 2002. aastal sündis 337 last ning suri 510 inimest. Kõige rohkem sündis 2003. aastal lapsi Jõgeva vallas (50) ja kõige vähem Saare vallas (5). Maakonnas vähenes eelmisel aastal rahvaarv negatiivse loomuliku iibe tõttu 173 inimese võrra.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus