Omavalitsusliit lõpetas eile tegevuse

Eilsega lõpetas oma tegevuse Jõgevamaa Omavalitsuste Liit. Nii oli otsustatud juba eelmisel aastal enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. Nimelt jäi pärast omavalitsuste piiride muutumist sellesse organisatsiooni vaid üks täieõiguslike volitustega omavalitsus – Põltsamaa vald. Kuna aga üks vald ei saa liitu moodustada, oli OVL tegevuse lõpetamine paratamatu.

Paratamatu ei olnud küll see, et väikesed omavalitsused otsustasid juba enne haldusreformi liidu kadumisega leppida ja delegeerida oma senised ülesanded laiali Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele, suurtele tekkivatele omavalitsustele ja MTÜdele. Ja senise ühise katusorganisatsiooni lõpetamine jäeti Põltsamaa valla kui ainsa alles jäänud õigusliku liikme kanda.

Enamikus Eesti maakondades omavalitsusliite ei likvideeritud,  sest OVL seniseid funktsioone peeti mõistlikuks säilitada. Seda enam, et maavalitsuste kadumisega tekib segadust juba nagunii. Aeg on seda nüüd ka kinnitanud. Kui naabermaakondades jätkavad seniste maakondlike ettevõtmiste korraldamist omavalitsusliidud ja veavad ka vabariigi juubeliaasta tähistamist, siis Jõgevamaal tundub, et paljudki asjad on lastud minna isevooluteed.

Nii elati esimene ehmatus üle ka maakondlike olümpiaadide korraldamisel. Seepärast tahaks nüüd küsida, kas oli ikka mõistlik tormata ühe kindla katusorganisatsiooni likvideerimisele, pakkumata midagi samaväärset asemele.  Jõgeva maakonnas on varemgi kiirustatud toimivaid süsteeme lammutama, enne kui midagi uut asemel on. Vaadates hetkel toimuvaid protsesse, julgeks arvata, et taas kiirustati vales kohas.

blog comments powered by Disqus