Omavalitsusjuhid tutvusid võimalustega noorte ettevõtlushuvi tõstmiseks

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul esitleti vallavanematele ja linnapeadele Eesti Energia algatatud noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi  Entrum.

SA Entrum tegevjuht Darja  Saar rääkis, et kui õppeaastal  2010/2011 olid Entrum-programmi sihtrühmaks 15-17 aastased Ida-Virumaa noored, siis ajavahemikul 2011/2012 on arenguprogramm käivitatud Lõuna-Eestis, mis hõlmab ka Jõgevamaad.

“Eesmärgiks on kasvatada kutsekoolide õpilastes ettevõtlikkust,  aktiviseerida neid selles valdkonnas, arendada neis julgust, loovust, avatust, koostöövalmidust,  algatusvõimet, kriitilist mõtlemist ning juhtimisvõimet ja teisi vajalikke omadusi. Samuti peame oluliseks selles valdkonnas edukate noorte kontaktide loomist paikkonna omavalitsuste ja ettevõtetega,” rääkis Saar. “Käesoleval ja järgmisel aastal on Entrumi sihtrühmaks Lõuna-Eesti üldhariduskoolide 10. ja 11. klasside ning kutsekoolide esimese-teise kursuse õpilased. Kokku saavad programmis osaleda 500 noort, kellest 70 Jõgevamaalt, Põlvamaalt Valgamaalt ja Võrumaalt ning 220 Tartumaalt. Eelistatud on maakoolide õpilased. Osavõtt programmist, sealhulgas õppematerjalid, transport ja toitlustamine on noortele tasuta,” rääkis Saar.

“Entrum on huvitatud  kohalike omavalitsuste abist programmi kontseptsiooni ja õppekava väljatöötamisel, noorte panust eeldavate maakonna jaoks oluliste projektide kindlaksmääramisel. Soovitakse ka, et omavalitsused esitaksid omapoolseid kandidaate (21 noort) programmis osalemiseks ja teeksid ettepanekuid maakonna tunnuspaikade valimiseks reklaamklipile.” 

Konkursi “Ole ettevõtlik” raames selgitab Entrum välja Lõuna-Eesti arenguprogrammis osalenud noorte koostatud paremad noorteprojektid.

“Entrum on välja pakkunud huvitava ja kasuliku programmi. On oluline, et nii omavalitsused kui ka teised instantsid pakuksid osalema noori, kes sellest ka ise tõsiselt huvitatud on. Et meie vallas on arenenud põllumajandus, saavad ehk siinsed noored oma ideid rakendada selleski ettevõtlusvaldkonnas,” ütles Torma vallavanem Riina Kull. 

Entrumi koordinaatoriks Jõgevamaal on sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.     

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus