Omavalitsusjuhid tutvusid ümberkorraldustega metsandussüsteemis

Tiit Timberg rääkis kohtumisel linnapeade ja vallavanematega, et muutused RMK juhtimisel võimaldavad suuremat tähelepanu pöörata puhkemajandusele ja metsandusalasele koolitusele. “Mitmed töötajad, kes senini tegelesid metsanduse majandusliku poolega, hakkavad tulevikus rakendama oma teadmisi ja võimeid puhkemajanduses. Kindlasti peab suurenema ka koostöö koolidega. Mõttekas on korraldada kooliõpilastele rohkem metsamajanduse teemalisi teabepäevi, viktoriine ja teisigi üritusi, ” oli tema seisukoht.

Saare vallavanem Jüri Morozov tundis huvi, kas ümberkorralduste tõttu ei jää nõrgemaks järelevalve metsades. “Need ohud on möödas. Metsavargused, ebaseaduslik raie ja metsamüük olid levinud üheksakümnendatel aastatel, mil maksuameti töö veel piisavalt tõhus polnud. Nüüdseks on aga kontrolli- ja järelvalvesüsteem igas mõttes tõhusamaks muutunud. Me tugevdame veelgi keskkonnainspektsiooni tegevust. Oluline on koostöö päästeteenistusega,” lausus Timberg.

RMK juhatuse liige ja Jüri Morozov rääkisid põhjalikumalt, mis saab pärast struktuurimuutusi Koseveskil asuvast hoonest, kus praegu tegutseb Halliku metskond. “Selle hubase väljanägemisega maja renoveerimiseks ja mitmete keskkonnaobjektide (kalatrepp, pais) ehitamiseks on tehtud suuri investeeringuid. Seetõttu on majale tarvis ka edaspidi rakendus leida. Üks võimalus on hakata seda kasutama puhkemajanduskeskusena. Teiseks variandiks on, et maja leiab endale asjaliku ja perspektiivitundega haldaja erasektroist, ” ütles Tiit Timberg.

RMK juhatuse liikme sõnul tuleb tulevikus leida rakendus mitmetele teistelegi Jõgevamaal paiknevatele senistele metsamajanduslikele hoonetele. “Loodame selles suhtes koostööle omavalitsustega, ” lisas ta

Reformi tulemusena jäävad loodavasse Jõgevamaa metskonda kaks metsamajanduslikku toimimiskeskust, mis hakkavad paiknema Pikknurmes ja Laiusel.

Tiit Timberg rääkis maakonnalele, milliseid muudatusi toob metsandussüsteemi juhtimise ümberkorraldamine kohalikele elanikele. “Kindlasti jätkub ettevõtete ja eraisikute varustamine küttepuudega. Kui varem tuli aga puudele hoiuplatsile järele sõita, siis nüüd toimetatakse need tellijani. Väga vajalik on, et metsnikel tekiksid tihedad kontaktid ja vastastikune usaldus oma piirkonna inimeste, asutuste ja firmadega,” rääkis ta.

Kohtumisel Jõgevamaa omavalitsusjuhtidega osales ka praegune Põltsamaa metsaülem ja tulevase Jõgevamaa metskonna metsaülem Avo Jürissaar.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus