Omapärane kontsert Jõgeva kiriklas

Jõgeva kiriklas saab pärast homset, kolmanda advendi jumalateenistust kuulata omapärast kontserti, kus esinevad Tallinna 1. Internaatkooli viiuliringi lapsed koos oma juhendaja Urve Purgaga.

Tallinna 1. Internaatkool on eriinternaatkool, kus õpivad erinevas astmes vaimupuudega lapsed. Viiuliring tegutseb seal Urve Purga juhendamisel 2004. aastast ning selle eesmärk on eelkõige laste arendamine. Musitseerimine ja konkreetselt viiulimäng annavad selleks võimalusi, mida muud tegevused ei paku. Kontserttegevus on samuti teraapilise lähenemisega seotud: iga kontserdi jaoks omandatu kinnistab saavutatud edusamme arengus.

“Meie viiuliringi lapsed on esitanud muusikat, mis varieerub lihtsast lastelaulust, näiteks “Põdra majast” kuni Bachi helitöödeni,” ütles Urve Purga. “Nende pillikäsitsemisoskus ulatub re-keelel saatmisest  sõrmedega mängimiseni: igaüks lööb kaasa oma võimete kohaselt. Oma kooli seinte vahel saavad esinemisvõimaluse kõik, väljaspool kooli esinevad lapsed, kes rohkem koos harjutanud ja kelle vanemad aktiivselt nende esinemisele kaasa aitavad.”

Erivajadustega noored viiuldajad on andnud kontserte nii puuetega laste õpikeskustes, kirikutes kui ka kontserdisaalides. Eestist väljaspool on esinetud Soomes, Norras ja Venemaal Peterburis. Välissõitudel on esitanud ka vastava maa muusikat. Nii mõnelgi esinemisel on viiuliringile peale juhendaja toeks olnud teised eesti professionaalsed muusikud.

“Vanemad viiuliringi liikmed saavad nüüd iseseisvalt hakkama Tallinna keerulises liikluses. Kuus aastat tagasi, kui alustasime, poleks keegi neilt seda oodanud,” ütles Urve Purga, iseloomustamaks laste arengut viiulimängu kaudu.

Viiuliring on Purga sõnul toetunud suures osas lapsevanemate aktiivsusele, ka Tallinna 1. Internaatkoolis on püsinud seisukoht, et sellist ringi on vaja. Head sponsorit pole ring aga endale veel leidnud, sest kaugemalseisjad kipuvad ikka arvama, et sellistele lastele pole viiulimängu vaja. Kui aga Jõgeva kontserdil keegi viiuliringi toetada tahab, siis on see teretulnud.

Homne jumalateenistus Jõgeva kiriklas algab kell 11 ja kontsert, mis tõenäoliselt pakub huvitava ja omapärase elamuse, kohe pärast seda.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus