Omaaegne Saare kool saab kaheksakümneaastaseks

 

Laupäeval peetakse Kääpal endise Saare koolimaja 80. aastapäeva pidustused, kus saavad kokku vilistlased ja kunagised õpilased. Esitletakse raamatut “Saare kooli lugu“.

Paar päeva tagasi trükivalgust näinud raamatu alapealkirjaks on “Ühe külakooli (maja) lugu õpilaste ja õpetajate pilguga“. Omaaegse õpetaja ja nüüdse Kalevipoja Muuseumi juhataja Viivi Lani koostatud kogumikus on kirjas Saare kooli ajalugu, õpilaste ja õpetajate meenutused erinevate aastakümnete kaupa alates kooli avamisest kuni sulgemiseni 2001. aastal.

Viivi Lani on kirjutanud ajalooteemalised leheküljed. Tema kirjapandust võib näiteks lugeda, et vallavolikogu otsustas, et 1929. aastal peab Saarel valmima koolimaja, puidumaterjal osteti Saare metskonnast, telliskivid kohalikust Gustav Arivalti savitööstusest, Saare vallavolikogu sai kahekümne viieks aastaks 10 000 krooni laenu koolimaja katuse katmiseks tsiknkplekiga. “Tööd raamatu tegemiseks alustasime eelmise aasta augustis,“ lausus Lani. Tema sõnul on raamat illusteeritud mitmete fotode ja dokumentidega, mille leidmisele aitasid suuresti kaasa kohalikud elanikud.

Kirjutatakse ka kunagistest väikekoolidest

Idee  raamatu  koostamiseks pakkus välja aga Saare vallavolikogu aseesimees ja külaelu edendaja Rita Kivisaar. “Ma pole küll ise Saare koolis õppinud, kuid mul on selle maja ja siinse auraga väga tugevad seosed. Mu vanaisa Eduard Tõnnisson tõi palke Saare kooli ehitamiseks. Saare kooli lõpetasid mu türted Anu, Anneli ning Agne, kes kirjeldab raamatus ka olulisemaid seiku oma kooliajast,“ tõdes Kivisaar.

Rita Kivisaar pidas oluliseks märkida, et Viivi Lani ei kirjuta raamatus mitte ainult Saare koolist, vaid annab ülevaate ka ümberkaudsest algkoolidest, mis asusid Odiveres, Vasseveres, Ruskaveres ja Hallikul. Samuti on juttu ajavahemikul 1948-1963 tegutsenud Saare ehk Lembitu algkoolist. “Ka nende koolide möödanikku on oluline teada Saare haridusloo talletamiseks,“ lausus ta.

Rõõm taaskohtumisest

Seitsekümmend kaks aastat töötanud Saare kooli käekäigule läbi erinevate aegade teevad juubelikogunemisel ajaloolise tagasivaate õppeasutuse viimane direktor Merike Vahtramäe  ja endine õpetaja Riina Reinthal. Nad mõlemad on ise ka Saare kooli vilistlased.

“Minus püsib tänaseni nukrusetunne, mis sai alguse Saare kooli sulgemisest. Samas teeb rõõmu  võimalus mitme aasta tagant kohtuda taas endiste õpetajate ja õpilastega,“ ütles Merike Vahtramäe. Tema töötab praegu õpetajana Voore Põhikoolis.

“Hea, et endises koolimajas on praegu Kalevipoja Muuseum. Palju hullem, kui maja kuulunuks mõnele kultuuri-ja hariduskaugele asutusele või hoopiski tühjana lagunema jäänuks,“ lisas ta.

Praegune haridus-ja teadusministeeriumi keeleekspert Riina Reinthal lausus, et temal on Saare koolist ja siinsetest õpetajatest väga südamlikud mälestused. “Kooli omapäraks võib pidada väga püsivat õpetajaskonda. Pedagoogid  Hilda Raja, Taimi Filippov, Georg Filippov, Maret Kajaste, Koidula Lutsoja on õpetanud nii vanemaid kui ka lapsi. Küllap jätkanuks nad oma tööd ka edaspidi, kui kooli poleks suletud.“

Kultuuriprogramm vilistlastelt

Kultuuriprogrammi sisutavad isetegevuslased, kes erinevatel aegadel õppinud Saare koolis.    Sündmuse korraldaja SA Kalevipoja Koja juhataja Hannes Soosaare sõnul esineb Ursel Oja laulustuudio, mille liikmeks ka Saare koolis õppinud andekas laulutüdruk Käthy Kivi. Ansamblis Laisad poisid laulab aga kaasa ka vilistlane Avo Puusepp, kes esitab laule ka solistina. Samuti on etteasted ka Halliku Maanaiste Seltsi liikmetelt. Kultuuritegelase Linda Olmaru eestvedamisel mängitakse näitemängu. Vasturusrikas roll on ka Kalevipoja Koja huvi ja projektijuhil Urpo Reinthalil.  Tema keedab valmis rammusa supi, millega kõik keha kinnitada saavad.

Koduloolane Viivi Lani märkis, et kõik kooli juubelile tulijad on oodatud ka Kalevipoja Muuseumisse, kus saab ringi vaadata kunagistes klassiruumides ja näha ka mitmeid esemeid, mis kutsuvad esile mälestusi kunagistest kooliaastatest.  

Õpilaste arv Saare Koolis  

1929          62

1935          48

1940          75

1945       119

1950       140

1960       92

1970       94

1980       102

1990       100

2000       97

2001       84

   (Allikas;  raamat “Saare kooli lugu“)

 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus