Õiguskantsler kohtus maakonna omavalitsusjuhtide ja sotsiaaltöötajatega

Kolmapäeval külastas Põltsamaa valda õiguskantsler Ülle Madise koos oma nõunikega. Külaskäigu eesmärgiks oli kohtuda  nii Jõgeva maakonna omavalitsusjuhtidega kui ka maakonna sotsiaaltöötajatega.


Jõgeva maakonna sotsiaaltöötajate ümarlaua korraldajaks oli seekord Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond. Sotsiaaltöötajate ümarlauad on väga pikaajalise traditsiooniga. Enne maavalitsuste kadumist oli nende vedajaks maavalitsus, kuid pärast maavalitsuste kadumist ja haldusreformi leppisid maakonna kolm omavalitsust ja SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus (JAEK) nende korraldamises kokku uued reeglid. Sotsiaaltöötajate ümarlauda korraldatakse kord kvartalis, iga kord erinevas omavalitsuses ja ühes kvartalis on korraldajaks JAEK. Kokku lepiti ka korraldajate järjekord. Ja selle kokkuleppe alusel jõudiski nüüd ümarlaua korraldamise järjekord Põltsamaa valla kätte.

Seekordsel kohtumisel olid ettekandjateks õiguskantsleri nõunikud, kes meie küllakutse väga meelsasti vastu võtsid. Ühtlasi kasvas sellest kutsest välja õiguskantsler Ülle Madise ja tema nõunike kohtumine ka Jõgeva maakonna kohalike omavalitsuste juhtidega. Õiguskantsler avas oma tervistussõnadega maakonna sotsiaaltöötajate ümarlaua ja sealt liiguti edasi kohtuma maakonna omavalitsusjuhtidega. Kui sotsiaaltöötajate ümarlaual käsitleti valdavalt erinevaid sotsiaalvaldkonna teemasid ja kitsaskohti, siis maakonna omavalitsusjuhtide kokkusaamisel oli teemade ring palju laiem, näiteks planeeringud, jäätmemajandus, kaasav haridus, hea haldus jms. 

Merike Sumla, Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

blog comments powered by Disqus