Õige kütmine tagab ohutuse ja on säästlik

Igaüks peaks teadma, et kütmine ei ole ainult küttematerjali süütamine. Kütmine nõuab küttekolde ettevalmistamist, samuti tuleb teada, millised ohud võivad ebaõige kütmisega kaasneda.

Regulaarne korstna puhastamine on vajalik tuleohutuse tagamiseks ning aitab kokku hoida talviseid küttekulusid. Korstnaid tuleb puhastada vähemalt üks kord aastas, enne kütteperioodi algust. Erandiks on aastaringselt kasutuses olevad kütteseadmed, mida tuleb puhastada kaks korda aastas. Kui eramaja omanik võib oma maja korstna(d) ise puhastada, siis mitmepereelamute omanikel lasub kohustus kasutada kutselise korstnapühkija teenust. Kutseline korstnapühkija on pädev andma tehtud tööle garantii ning on kohustatud andma kütteseadme puhastamise kohta akti.

Tuleohutuse suurendamiseks tuleb lisaks korstna regulaarsele puhastamisele tagada ka korralik tõmme korstnalõõrides. Levinud on müüt, et efektiivsem on kütta poolkinnise siibriga, sest niimoodi kestvat põlemine kauem ja sama koguse kütusega annab ahi rohkem sooja. Tegelikkuses on aga vastupidi ? mida parem on korstnas ja küttekoldes tõmme, seda intensiivsem on põlemine, tekib vähem tahma ja pigi suitsukanali seintele ning seda rohkem salvestub sooja. Kui siiber ja ahjuuks on pooleldi kinni, ei põle küttematerjal täielikult ära, tekib pigi, mis ladestub suitsulõõridesse ja muudab need tuleohtlikuks. Seetõttu muutub küttekolde kasutusiga oluliselt lühemaks, kütteseadmeid tuleb sagedamini puhastada ning kuna kogu küttematerjal ei põle ära, eraldub seetõttu ka vähem soojust ning kütet kulub ajapikku rohkem. Pooleldi avatud siibri ja takistatud õhu juurdevooluga kütmine on väga suur pigi ja tahma tekitaja ning sooja raiskaja.

Kütmiseks tuleb kasutada selleks ette nähtud küttematerjali ja kindlasti ei tohi põlevat küttekollet järelevalveta jätta. Oluline on meeles pidada, et kütmine tuleb lõpetada vähemalt kaks tundi enne magamaminekut. Seda selleks, et saaksite olla veendunud, et küttekoldesse ei jäänud vingugaasi tekitavaid tukke.

Ja lõpetuseks soovitame kõigil muretseda koju ja töökohta suitsuandur ning esmased tulekustutusvahendid.

Infot Lõuna-Eestis tegutsevate korstnapühkijate kohta saate Lõuna-Eesti Päästekeskusest telefonil 733 7313.

Koit Kärssin,
Evelin Uibokand,
Lõuna-Eesti Päästekeskus

blog comments powered by Disqus