Ohutuslaagris õpiti end kaitsma ka nähtamatu ohu eest

Möödunud nädala algul peeti Jõgeva vallas Udu talus ohutuslaager “Kaitse end ja aita teist” Jõgeva maakonna koolide õpilastele. Uuendusena räägiti ka elektriohutusest ning lõhkekehadega ümberkäimisest.

 

Laagris osales kümme kaheksaliikmelist võistkonda üheksast koolist — Jõgeva Ühisgümnaasiumist oli kohal kaks võistkonda. Kaks päeva kestnud laagris tutvusid koolinoored mitmete ohtudega, said teadmisi, kuidas ohtlikke olukordi vältida ning kuidas aidata inimesi trauma, tulekahju või muu õnnetuse korral.

Varasematest laagritest erinev oli tänavune seetõttu, et laagri ühes õpitoas tutvustati osalejatele elektriga seotud ohte. Sellest rääkisid noortele Eesti Energia Jaotusvõrgu töötajad.

Elektriõnnetuste juures teeb meid eriti kurvaks see, et enamik neist on tegelikult alati teadlikult käitudes välditavad. Ka õige käitumine ohuolukorras võib päästa elusid,” rääkis jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.

Kontrollpunktis tuli igal võistkonnal lahendada ülesanne, kus üks võistkonna liige teeskleb mahakukkunud elektrijuhtme kõrval surnut ning teine asub juhtmest umbes nelja meetri kaugusel ning tunneb end üsna halvasti.

Energiakoolituse juht Arne Biedermann oli üsna nördinud, et enamik lapsi sai ülesande käigus “surma”. See tähendab, et nad käitusid selles olukorras valesti.  

Osavaim jalgrattur Laiuse koolist

Samas selgitati selles kontrollpunktis, et kõik ei peagi loomulikust intelligentsist teadma, kuidas mahalangenud elektrijuhtme korral käituda. Enamasti on esimene  reaktsioon  sõbrale appi minna. Selline käitumine tähendab appitõttajale silmapilkset surma elektrilöögi läbi.

“Kui su sõber on juba seal juhtme lähedal maha langenud, siis ei saa sina teda enam aidata,” selgitas koolitaja. Päästja esimene reegel selles olukorras on päästa ennast.

Esmalt peab sammupinges olev inimene tooma oma jalad kokku ning astuma juhtmest eemale. Samas ei tohi ta kaugeneda pinge all olevast alast pikkade sammudega, vaid ohutsoonist tuleb eemalduda tagurpidi vähemalt kaheksa meetri kaugusele, hoides jalad võimalikult koos. Parim variant on juhtmest eemalduda, matkides ilma naljata Michael Jacksoni kuulsat moonwalk’i. Elektriohutuses hiilgasid oma teadmistega Jõgeva Gümnaasiumi õpilased.

Politsei kontrollpunktis andis noorsoopolitseinik Kirly Kadastik õpilastele kätte testi, kus teemaks narkootikumide mõju ning noori puudutavaid karistusseaduse tingimused. Kollektiivselt teadsid nendele küsimustele vastuseid kõige paremini Torma põhikooli õpilased, hea tulemuse tegi ka Jõgeva Gümnaasiumi võistkond.

Maanteeameti kontrollpunktis oli püsti pandud aeglase sõidu koridor ning iga laps pidi läbima jalgrattal ka tasakaaluharjutuse. Konkurentsitult parim tasakaaluhoidja oli Karl Perak Laiuse koolist. Noormees seisis ilma igasuguse jõupingutuseta jalgrattaga paigal pea kolm minutit. Karl oleks  ehk kauemgi seisnud, kuid kogu ülesandeks ette nähtud 20 minutit sai lihtsalt täis. 

Anti ka ööhäire

Esmaabi oskasid kõige paremini anda Torma põhikooli õpilased. Teise koha vääriliselt esines esmaabipunktis Jõgeva Gümnaasiumi võistkond ning kolmandat kohta jäid jagama Lustivere põhikool ja Palamuse gümnaasium.

Laagris anti ka korralik ööhäire ning see viidi läbi kõige magusama une ajal — kell neli varahommikul. Laagriülem Viktor Nõmm ütles, et lisaks sellele, et kõik laagrilised üles aeti, pidid nad ka unise peaga viktoriiniküsimustele vastama.

Nõmm nentis, et  enamik ei osanud õigesti vastata ka kõige lihtlabasematele küsimustele. Näiteks ei teadnud suurem osa lapsi, millise lausega algab Oskar Lutsu “Kevade”. Kas selles oli süüdi unine pea või vähesed teadmised, ei osanud Nõmm kommenteerida.

Laagrilisi käisid  öösel häirimas ka kohalikud noored. “Näidati ikka „sportlikku” huvi üles, kohalikud tallasid siin laagriplatsil ja lasid telke kokku,” rääkisid laagrijuhid.  Õnneks piisas tembutajatele korralekutsumisest ning nad lahkusid üsna rahumeelselt. 

Laagri võistluste paremusjärjestus

  1. Jõgeva Gümnaasium

  2. Torma põhikool

  3. Jõgeva Ühisgümnaasiumi 7. klass

  4. Laiuse põhikool

  5. Lustivere põhikool

  6. Pala kool

  7. Palamuse gümnaasium

  8. Mustvee gümnaasium

  9. Jõgeva Ühisgümnaasiumi 6. klass

  10. Voore põhikool 

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus