Nüüdismeditsiini võimalused aitavad sünnitada terveid lapsi

Selleks, et teada saada viljatuse põhjus ja seda ravima hakata, tuleb arstidel teha hulk uuringuid ja protseduure. Lastetuse põhjuste uuringutega on Eesti erinevates meditsiiniasutustes tõsisemalt tegeldud viimased kümme aastat.

Tallinnas Nõmme Erahaiglas tegutsevas AS Ferthali lastetuse ravi ja meditsiinigeneetiliste uuringute keskuses töötavad arstid ja teadlased käsikäes, et lastetud paarid võiksid saada lapsi. Selles ravi- ja teadusasutuses on ligi kümneaastane kogemus, mis on andnud võimaluse sündida rohkem kui 230 lapsel.

Viljatuse tulemuslik ravi
Keskuses kasutatakse lastetuse ravis kõiki tähtsamaid nüüdisaegseid ravimeetodeid – hormoonravi, inseminatsioone (IUI), kehavälist viljastamist (IVF), seemneraku intratsütoplasmaatilist injektsiooni (ICSI) kui ka külmutatud embrüote siirdamist (FET). Kasutame artiklis edaspidi meetodite nimetamisel lühendeid, et lugejat mitte pikkade meditsiiniterminitega koormata. Ometi peab tulevane patsient teadma nende sisu küllalt täpselt, sest teadmisest tekib veendumus ja veendumusest usk, et ravi on efektiivne ja lõppkokkuvõttes sünnib terve ja oodatud laps.

Eestis sünnib umbes 100 kehavälise viljastamise toel eostatud last aastas, mis moodustab ligi 1 protsendi kõigist vastsündinutest. Statistika põhjal rasestub ning sünnitab lapse Euroopas ning ka Eestis keskmiselt 30 protsenti kõigist kehavälise viljastamise protseduuri läbinud naistest.

Esimese kehavälise viljastamise ebaõnnestumisel on võimalik protseduuri korrata, kuna Eesti Haigekassa toetab kuni kolme kehavälise viljastamise protseduuri teostamist. Lõpuks kannavad patsiendi ning arstide ühised jõupingutused ikkagi vilja.

Oleme püüdnud kiiresti kasutusele võtta uusi lastetuse ravi võimalusi. Juurutatud lisameetodid on kindlasti parandanud meie töötulemusi. Tähtsamad uued meetodid lastetuse ravis on blastotsüstide kasvatamine ning embrüodiagnostika. Mõlemad meetodid võeti Baltimaades esmakordselt kasutusele just Nõmme keskuses.

Meditsiinigeneetilised uuringud aitavad ilma terve lapse
Teine meie keskuse tegevusala on meditsiinigeneetilised uuringud, mis võimaldavad juba raseduse ajal ning enne sündi kindlaks teha, kas oodatav laps sünnib tervena. Statistika andmetel on ligikaudu 4 protsendil kõigist vastsündinutest suurem või väiksem arenguanomaalia, mis võib osaliselt või täielikult olla põhjustatud geneetilistest vigadest.

Emaks ja isaks saamine on üha enam planeeritud ja väga oodatud sündmus peres.

40 nädalat, mil loode areneb, ootavad ema ja isa just terve lapse sündi. Seda kurvem on see vanematele, kui pärast ootamist on nende laps üheks osaks kurvast statistikast. Uuringud võimaldavad välistada haige lapse sünni.

Keskuses on geneetiliste uuringutega tegeldud juba üle viie aasta. Selle aja jooksul on uuringu läbinud ligikaudu tuhat rasedat. Uuringu vastuse saamine võtab aega 2-3 nädalat ning selle käigus selgitatakse, kas arenemas on terve loode ning kas sünnib terve laps. Viie tegevusaasta jooksul oleme ära hoidnud ligi kahekümne raskelt haige lapse sünni.

Kõik keskuses teostatavad geneetilised uuringud on patsiendile tasuta, juhul kui patsient omab vastava uuringu tegemiseks meditsiinilist näidustust. Tänu Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingutele võivad sünnieelset diagnostikat vajavad rasedad pöörduda otse keskuse poole.

MALLE LIND

blog comments powered by Disqus