Nuti-Mati abiga matemaatikuks

Matemaatika kohta arvatakse, et kes seda ikka armastab. Ning et eriti vähe armastavad seda koolilapsed. Nuti-Mati matemaatika treeningusüsteem ja võistlused on paljude eesti noorte ja täiskasvanute suhet matemaatikasse siiski olulisel määral muutnud. Eesti tänavused meistrivõistlused Nuti-Mati matemaatikas peeti Jõgeval.


Nuti-Mati matemaatika Eesti meistrid selgitati välja kolmandat korda. Välja mängiti ka võistkondlikud karikad. Jõgevamaa gümnaasiumis toimunud finaalvõistlusele pääsesid need nutikad ja kiired õpilased ja täiskasvanud, kes olid edukalt läbinud eelvõistlused ja piirkondliku finaali. 124 osaleja seas oli võistlejaid Prangli saarelt ja Hiiumaalt, Mandri-Eesti väikestest maakoolidest, aga ka Tallinna ja Tartu eliitkoolidest. Hästi esinesid ka mitme Jõgevamaa kooli nutisportlased.

Jõgevamaa gümnaasiumi õpilane Robin Kool tuli 10.-12. klassi arvestuses Eesti meistriks, tema koolivend Indrek Tammeväli samas vanuserühmas kolmandaks ja kooliõde Neidi Kull kümnendaks. Võistkonnavõistluses said õpetajate Urve Oleski ja Merge Ivaski juhendatud noored kolmanda koha, jäädes alla vaid õpetajate võistkondadele: Nuti-Mati võistlusel tuleb gümnaasiumiealistel koos täiskasvanutega nn erikarikale konkureerida.

Hästi läks ka Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilastel. Neist sai parima, neljanda koha 4.-5. klassi vanuserühmas konkureerinud Moorits Enel.

Läks igavaks

Nuti-Mati matemaatikavõistlusel olid kaks kõige tähtsamat meest Paistu kooli matemaatikaõpetaja Kalev Põldsaar ja Emmaste põhikooli matemaatikaõpetaja Margus Sõmer, sest nemad olid võistluse läbiviijad. Kalev Põldsaar sai aastaid tagasi üle Eesti tuntuks: olles siis Prangli kooli õpetaja, käivitas ta üle-eestilised pranglimis- ehk peastarvutamisvõistlused. Praegu arendab ta siis koos Margus Sõmeriga Nuti-Mati matemaatika treeningu- ja võistlussüsteemi. Kalevilt on üldine idee, ülesandeid loob ja programmeerib Margus.

“Pranglimine läks juba igavaks, kuna see keskendus ainult peastarvutamisele,” selgitas Kalev Põldsaar. “Nuti-Mati matemaatika hõlmab aga enam-vähem kõiki koolimatemaatikas käsitletavaid teemasid. Ülesandeid lahendatakse internetis ning kes võistelda ei taha, võib piirduda ainult harjutamisega. Tuleb ette sedagi, et Nuti-Mati netitrenni teinud õpilane omandab “poolkogemata” sellised teadmised, et võib kahe nädala jagu õpikumaterjali vahele jätta.”

Kalev Põldsaare sõnul on Nuti-Mati sõprade hulka tulnud ka rohkesti täiskasvanuid. Näiteks Viljandimaal tegutseb kolmekümnendates huvilistest koosnev Random Pro Team, kellele matemaatikavõistlustel osalemine on kujunenud elustiiliks.

Põhi alla

Kalev Põldsaar kinnitas, et matemaatikas korraliku põhja alla saamine on noorte tuleviku seisukohalt väga oluline. Kes matemaatikas kehv, peab mõnedest atraktiivsetest elukutsevalikutest loobuma. Majandus- ja IT valdkonnas on ju häid töökohti pakkuda, aga kehva matemaatikaga neid erialasid õppida ei saa.

Nuti-Mati võistlusel kolmanda koha saanud Indrek Tammeväli ütleski, et kavatseb edasi õppida mingil tehnoloogiaalal, Robin Kooli huvitab aga astronoomia. Sealgi ei saa hakkama matemaatikata.

“Nagu spordis ikka, ei tule ka Nuti-Mati võistlusel head tulemust ilma treeninguta,” kinnitas Palamuse gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Eha Kuld. “Nuti-Mati on väga hea süsteem, mis aitab omandada matemaatilisi mõisteid ja seoste loomise oskust ning õpitut kinnistada. Võrreldes pikkade ülesannetega olümpiaadiga, on Nuti-Mati võistlus õpilaste jaoks tunduvalt atraktiivsem. Tõsi, kõik koolid ei saa endale Nuti-Mati süsteemiga liitumist lubada, sest see on tasuline.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus