Noorteühendused ootavad tegusat aastat

Mis läks eelmisel aastal hästi?

Seltsingu Club Extra juhatuse liige Kirsti Kangur:
Meie tegemised ja toimetused läksid aastal 2007 igati korda. Üritused laabusid tõrgeteta ja meie kirjutatud projekt Kohaliku Omaalgatuse Programmi sügisel 2007 sai rahastatud. Sellest projektist saadud raha eest ostame Maarja-Magdaleena piirkonna infotuppa pehmet mööblit, et meie töö seal ladusamalt laabuks ja et üritusi oleks mugavam läbi viia.

NÜ Juventus juhatuse esimees, Allika Avatud Noortekeskuse vabatahtlik tegevjuht Heidi Paabort:

Aasta 2007 oli edukas. Allika ANK peamine ja tähtsaim töö oli Euroopa Liidu poolt rahastatud projekti “Noortekeskus kui võimalus noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamisel” elluviimine. Projekt sai aukirja kui üks seitsmest parimast projektist Eesti tasandil.

Tabivere Noorteühing MTÜ noorsootöötaja Kertu Lindma:

Saime raha ruumide sisustamiseks. Loodame, et järgmisel aastal saame seal töö käima ja Tabivere vallas noorsootööd rohkem arendada.

Kas midagi läks ka halvasti?

Kirsti Kangur:
Club Extral tõesti ei läinud 2007. aastal midagi halvasti.

Heidi Paabort:
Halvasti ei ole midagi läinud. Kui ise tahta, saavad kõikidest muredest väljakutsed, millest ühiselt jagu saada.

Kertu Lindma:
Remont ei edenenud kahjuks nii kiiresti, kui lootsime, kuid uuel aastal jätkame uue hooga!

Mida see aasta teile õpetas?

Kirsti Kangur:
Taas saime kinnitust, et koostöö on kõige tähtsam ja seda nii noorte kui ka vanemate inimeste vahel. Kõige õigem on see, et noored ja vanemad inimesed peavad koos tegutsema ja mitte üksteisele nii- öelda kaikaid kodaratesse pilduma!

Heidi Paabort:
Mida vähem tahavad noorsootöötajad noorte eest midagi ära teha, seda suurem on noorte aktiivsus. Selleks, et noorsootöö aga piirkonnas toimiks, peab noorsootöötaja olema motiveeritud ja koolitatud. Noori tuleb aidata, suunata ja järjepidevalt märku anda, et nende kaasatus ja aktiivsus on oluline.

Kertu Lindma:
Mina olen uus, Tabivere Noorteühing MTÜ noorsootöötajana alustasin tööd 24. septembril.

Juhtus ka midagi põnevat?

Kirsti Kangur:
Põnev oli see, et kolm meie klubi noort said osa võtta Kodukandiühenduse poolt korraldatud koolitusest “Ettevõtlikud noored külades”.

Heidi Paabort:
Esmakordselt oli meil vabatahtlik. Hispaaniast. Ta oli meie juures kaheksa kuud. Uus oli ka aktiivgrupi märkimisväärne agarus. Usk noortesse hakkab tagasi tulema. Nad viisid oma projekti 99 protsendi ulatuses ise läbi.

Kertu Lindma:
Detsembris toimunud tüdrukutepäev oli põnev.

Tõi möödunud aasta teie jaoks midagi uut?

Kirsti Kangur:
Uus on see, et Club Extral on uus esinaine ? Pille Poolak. Kui meie seltsing 2005. aasta augustis tegevust alustas, valiti esinaiseks mind. Nüüd valisime uue eestvedaja.

Heidi Paabort:
Minu arvates on noorsootöö juures kõik väga huvitav ja põnev. Ma teen seda ju vabatahtlikuna.

Kertu Lindma:
Raha saamine ruumide sisustamiseks oli kindlasti üks suuremaid asju.

Mis oli kõige tähtsam sündmus?

Kirsti Kangur:
Kõige tähtsam meie jaoks oli, et saime osa võtta Maapäevast.

Heidi Paabort:
Kõige tähtsam on see, et NÜ-l Juventus on olemas väga aktiivne noortegrupp, kes on end õigustanud mitmete projektide kirjutamisel ja elluviimisel. Viidi ju ise koostöös viie riigiga läbi noorsoovahetus Põltsamaal.

Kertu Lindma:
Et olen töötanud vaid loetud kuud, siis arvan, et see aasta õpetas kõige rohkem seda, kuidas on ise aktiivne olles võimalik ühendusele kasu tuua.

Kuidas võiks läinud aasta kokku võtta?

Kirsti Kangur:
Aasta oli VÄGA HEA!

Heidi Paabort:
Noorteühenduse töö on olnud stabiilne. Laiendatud on ühenduse ja keskuse ettevõtmiste ampluaad ja leitud niimoodi palju uusi koostööpartnereid. Noorte aktiivse kaasatuse saavutamine on iga noorsootööasutusele parim kink ja soov. NÜ Juventus tunneb end tugevalt ja valmis vastu võtma uusi väljakutseid.

Kertu Lindma:
Mina võtaksin kokku need kuud, mis ma noorsootöötaja olin, väga positiivsetena. Astun uude aastasse uute mõtetega.

Peamised märksõnad?

Kirsti Kangur:
Koostöö. Kohusetunne. Vastutus.

Heidi Paabort:
Stabiilsus, tegevusampluaa laienemine, koostööpartnerid, uued väljakutsed.

Kertu Lindma:
Positiivsus.

Plaanid aastaks 2008?

Kirsti Kangur:
2008. aasta plaan on meil juba valmis. Jätkame ürituste  korraldamist, projektide kirjutamist ja loodame saada tuttavaks ka teiste noorteühendustega Jõgevamaal.

Heidi Paabort:
Koostöös noortega viiakse läbi aastane noorsooalgatus “Täht on sündinud”. Rahastuse korral maakonna noorsootöötajatele ja noortele suunatud noorsootöö reorganiseerimisprojekt, mille raames püüab ühendus saada vastust küsimusele, kas ta on suuteline olema maakonna koordineerimiskeskus. Lisaks on tulemas mitmeid noorsoovahetusi (üks neist näiteks Palestiinas). Alustatakse investeeringuteprojekti eeltöid, et ehitada üles maakonna koordineerimiskeskus.

Kertu Lindma:
On palju uusi mõtteid.

Soovid. Mõtted.

Kirsti Kangur:
Soovime kõigile tegusat uut aastat. Täname Tabivere vallavalitsust ja Maarja rahvamaja juhatajat Tiia Pärtelpoega ning loodame, et meievaheline koostöö jätkub veel palju aastaid. Päikest kõigile südamesse!

Heidi Paabort:
Kõik on võimalik neile, kes julgevad unistada! See on meie moto.

Kertu Lindma:
Olla aktiivne.


BERIT- BÄRBEL REBANE

blog comments powered by Disqus