Noortekogu tegus suvi


Jõgevamaa Noortekogu alustas oma suve tegusalt. Nimelt kogunes valdav enamik noortekogulasi pühapäeval, 6. juunil Jõgeva aleviku noortekeskusse kohtuma Viljandi kolledži õppejõu, koolitaja Uku Visnapuuga.

Kohtusime koolitajaga juba teist korda, nimelt viis ta meiega koolituse läbi ka möödunud sügisel. Tookord oli põhiteema  kollektiivi motivatsioon ja meeskonnatöö.

Nüüd keskenduti peamiselt aja planeerimisele nii individuaalselt kui ka rühmasiseselt. Rakendades mitmeid erinevaid meetodeid, sai selgemaks, kuidas eristada olulist ebaolulisest ning mis erinevus on pakilisel ning pakilisel ja olulisel.
Antud teema koolitus oli väga päevakohane. Nimelt kipuvad noortekogu liikmed nii noortekogus kui väljaspool selle tööd hilinema, asju viimasele hetkele jätma või liiga palju enda kanda võtma. Kui aga liiga palju korraga teha, on tulemus kesine või jääbki midagi tegemata.

i

Sügisel tuleb kahepäevane üritus

Koolituse põhieesmärk aga oli sootuks põnevam. Nimelt planeerib uuenenud koosseis oma esimest suuremat ettevõtmist sel sügisel. Et see õnnestuks ja liikmed oskaksid oma vaba aja hulka projekti elluviimiseks hinnata, kutsusimegi endale appi professionaali, kes aitaks leida võimalusi, kuidas oma aega võimalikult ratsionaalselt ning produktiivselt planeerida.

Muidugi tuleb nii mõnelgi meist projekti nimel ka ohvreid tuua, ent oleme sellega arvestanud ja plaaniga nõus. Sügisel on kavas korraldada kahepäevane üritus Jõgevamaa noortele, mille raames võimaldame nii kasulikku, harivat kui ka meelelahutuslikku koolitust ning meeldivat ajaveetmist mõnusas keskkonnas, et aktiviseerida maakonna noori ning tutvustada neile erinevaid ajaveetmisvõimalusi nii kodumaakonnas kui kaugemal. Samuti tahame tutvustada oma noortekogu ja kutsuda sinna uusi liikmeid. Mida sügisene ettevõtmine endast täpsemalt kujutab, avaldavad noortekogulased pisut hiljem. Hoiame teid kursis!

Õpetlik, lõbus ja produktiivne päev möödus huvitavalt ja väga kiirelt.

i

Juhtkonnas muutused

Jõgevamaa Noortekogu on tegutsenud alates 2006. aastast. Uue aastaga uuenes ja noortekogu juhatus. Endise pikaajalise juhi Jürgen Väljaru kohale asus nüüd Mikk Tutt. Praegused noortekogu aktiivsed liikmed on Mikk Tutt, Joanna-Eliisa Servet, Keiu Meesak, Kristi Unt, Triin Haagen, Annaliisa Jäme, Georg-Markus Servet, Jürgen Väljaru, Karl Schasmin, Gertrud Kuusvere, Anita Räpp.

Noortekogu peab korralisi koosolekuid Jõgeva maavalitsuse ruumides. Maavalitsuse kultuurispetsialisti ja noortekogu koordinaatori Tiina Tegelmanni sõnul on ootused ja lootused väga suured, sest noortekogu liikmed on arukad, ja ideid, mida ellu viia, on palju. 

i

ANNALIISA JÄME

blog comments powered by Disqus