Noorsoovaldkonna tegijad ja teod ootavad tunnustamist

 

Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel selgitatakse tänavugi välja Eesti tublim noorsootöötaja, kes on andnud pikaajalise panuse noorsootöösse, samuti noorsoovaldkonna aasta tegu ning aasta koostöö. Mainitud kategooriates tunnustust väärivaid kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

Kandidaat, kes esitatakse tunnustamiseks pikaajalise panuse eest noorsootöösse, peaks olema aktiivselt arendanud noorsootöö valdkonda, algatanud või arendanud koostööd kohalikul ja/või riiklikul tasandil ning olnud noorsootöötaja või tegelnud valdkonnas vabatahtlikuna vähemalt kümme aastat.

Aasta koostöö tiitlit vääriv koostöösuhe organisatsioonide, firmade, üksikisikute, omavalitsuste, maavalitsuste ja riigiasutuste vahel peaks olema innovaatiline, pikaajaline, jätkusuutlik ja suure mõjuga noorsoovaldkonna arengule.

Aasta teo tiitlile kandideeriv tegu või algatus peaks olema silma paistnud kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil nii oma olulisuse kui ka uuenduslikkusega. Tiitlit vääriva teo algatajateks võivad olla nii üksikisikud, organisatsioonid, erafirmad, omavalitsused, maavalitsused kui ka ministeeriumid.

Kandidaadi esitamiseks tuleb täita vastav vorm (see on saadaval Jõgeva maavalitsuse kodulehel alajaotuses “Konkursid ja programmid“) ja saata see maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialistile Tiina Tegelmannile (tel 776 6362; e-post tiina@jogevamv.ee). Seda on aega teha 14. oktoobrini 2011. 1. novembriks valivad maavalitsused neile esitatud kandidaatide hulgast välja iga kategooria parima ning edastavad andmed nende kohta Eesti Noorsootöö Keskusele. Lõpliku ettepaneku kandidaatide üleriigiliseks tunnustamiseks teeb Eesti Noorsootöö Keskuse moodustatud komisjon. Noorsoovaldkonna paremate tunnustamisüritus toimub detsembris.

Noorsoovaldkonna tublimaid on tunnustatud 2006. aastast alates. Selline kolme kategooriaga tunnustamissüsteem, mida tänavugi järgitakse, tuli käibele möödunud aastal. Pikaajalise panuse eest noorsootöösse pälvis siis üleriigilise tunnustuse Põltsamaal tegutseva noorteühenduse Juventus juhatuse liige ja tegevjuht ning Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projektijuht Heidi Paabort. Aasta teo kategoorias kandideeris meilt tunnustusele SOS Põltsamaa lasteküla avamine ja aasta koostöö kategoorias Jõgeva maavalitsuse, Põltsamaa ja Pajusi vallavalitsuse, Püssi linnavalitsuse, EELK Põltsamaa koguduse, Põltsamaa Avatud Noortekeskuse, Elukestva Õppe Sihtasutuse Innove, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vaheline koostöö noortekeskuste töö koordineerimisel.

Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on tähtis mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Ettevõtmise koordineerija on Eesti Noorsootöö Keskus ning tegevused viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus