Noorsootöötajad püüavad viia noorte ideid omavalitsusjuhtideni

Neljapäeval peeti Kuremaa avatud noortekeskuses maakonna noorsootöötajate seminar. Arutleti, kuidas noortekeskuste tööd hõlbustada ning mil moel viia noorte ideed kohalike omavalitsusteni nii, et need seal ka toetust leiaksid. 

Selleks, et õppida teiste kogemustest ning saada uusi ideid, oli kohale kutsutud MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla pressiesindaja Siiri Liiva, kes rääkis, kuidas nemad oma maakonnas programmi käima lükkasid. “Tankla meeskond on Valgamaal muutunud aktiivse noore võrdkujuks,” mainis Siiri.

Valgamaa noored ise annavad välja Tankla-nimelist tasuta noortelehte, mis ilmub korra kvartalis ning mille tegevusse on kaasatud kuni kaheksakümmend noort. “Mul on hea meel tõdeda, et kui me lehe tegemisega alustasime, siis tuli noori pea kogu aeg suunata ja neile teemasid ette anda. Nüüd, mil tegutsetud on kaks aastat, pakuvad noored juba ise välja teemasid, mida kajastada ja kohti, kuhu minna,” rääkis Tankla pressiesindaja. Noortelehe veergudel on kajastatud ka probleemseid teemasid, nagu näiteks Pühajärve põhikooli sulgemise plaan. 

Väiksematesse asulatesse noortetoad

Valgamaa noored tegid ka ise ettepaneku, et maakonna noorte tegevust võiks Teeviida ja Intellektika messidel tutvustada. See mõte meeldis ka omavalitsusjuhtidele ja Valga maavalitsusele, kellega Tanklal on Siiri Liiva sõnutsi väga hea koostöö. Projekt messidele minekuks saigi rahastuse.

Ka Jõgevamaa noorsootöötajad sooviksid leida noori, kellel on häid ideid, ning tahaksid püüda jõuda nendega omavalitsusjuhtideni ja ideedele soosing pälvida. Ühe ideena käisid noorsootöötajad välja noortetubade loomise väiksematesse küladesse, kus noortekeskus puudub. Mis puutub haldamisse, siis noortetube võiks ideaalis koordineerida lähima noortekeskuse töötaja. Noortetuba võiks näiteks olla ka Kassinurmes, Kärdes, Kaudes. 

Noorte mured jäävad omavalitsustes tagaplaanile

Ühe murepunktina tõid noorsootöötajad välja kasvava koormuse ja vastutuse. Jõgeva maakonnas on vaid kaks omavalitsust, kus töötab noorsootöö palgaline spetsialist, need on Jõgeva linn ja vald. Ülejäänud omavalitsustes tegelevad noorsootööga teised osakonnad. Puurmani vallavalitsuse lastekaitsetöötaja ja sotsiaalpedagoog Karmen Allev nentis, et sageli jääb noortekeskuste ja noorte valdkond otsuste tegemise juures tagaplaanile ning sellega hakatakse tegelema vaid juhul, kui asi on nii kaugel, et tuleb piltlikult öeldes tulekahju kustutama hakata. Siiski oleks tarvis märgata ja ennetada, mitte pidevalt päästmisega tegelda.

Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Tiina Tegelmann lubas, et viib kõik pakutud ideed omavalitsusjuhtideni. Tema soov on omavalitsusjuhte ja noortekeskusi ning noori lähendada, et noorte algatused toetust leiaksid.

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus