Noormeeste ajateenistusse kutsumine möödus edukalt

Suurem osa kutsealustest ehk 107 meest hakkavad aega teenima Tallinnas üksik-vahipataljonis, 50 Mereväebaasis, 25 Viru üksik-jalaväepataljonis ning 20 üksik-sidepataljonis. KRA avalike suhete nõuniku Carol Merzini sõnul oli Mereväebaasi algselt kavas saata teenima 45 kutsealust, kuid kuna väeosal oli piisavalt vabasid ressursse, saadeti sinna 50 meest. Oktoobris toimunud kutsealuste ajateenistusse kutsumisel ei ilmunud 1239 väeosadesse saadetama pidanud noormehest kohale 193 ehk peaaegu iga seitsmes. Merzini sõnul ei ole KRA võrreldes oktoobrikuuga oma töökorralduses erilisi muudatusi sisse viinud ning tollane kutsealuste puudujääk tulenes asjaolust, et KRA oli äsja tegevust alustanud. Samuti on KRA praeguseks lihtmenetluse korras trahvinud kaheksat oktoobris teenistusest kõrvale hoidnud kutsealust erinevas suuruses rahasummadega. «Hetkel on menetlemisel veel 38 kutsealuse juhtumid, kes tollal väeosadesse ei ilmunud,» ütles Merzin. «Mitmed, kes oktoobris kohale ei ilmunud, saadeti väeosadesse eile.» VOOREMAA

blog comments powered by Disqus