Noored parlamendihuvilised Strasbourg?is

Euroopa Parlamendi hoones toimunud noorteprogramm, milles olid esindatud 21 Euroopa riiki, algas turvakontrollist, infolehtede jagamisest ja tervitusest. Euroopa Parlamendi plenaarsaalis toimunud istungil tutvustati Euroopa Parlamenti ja Euroopa Liitu. Seejärel esitles iga kool end umbes minutilise kõnega. Meie kooli tutvustas Kristin Koppel.

Istungi käigus toimus ka hääletus, kus küsiti noorte arvamust ja teadmisi Euroopa Liidu kohta. Hämmastama pani see, et mõni suutis vastata eitavalt ka prooviküsimusele: ?Kas sa viibid hetkel Euroopa Parlamendis?? Keeleprobleem selle põhjuseks ei saanud olla, sest kõrvaklappidest sai tõlget kuulata kolmes keeles: inglise, prantsuse ja saksa keeles. Noortel oli ka võimalus öelda auditooriumi ees välja oma arvamus mõne probleemi kohta või midagi küsida. Meie kool seda võimalust ei kasutanud, kuid üle saali soovisid sõna saada paljud aktiivsed ning parlamendihuvilised noored.

Pärast paaritunnist istungit suundusid sajad noored Euroopa Parlamendi restorani, kus lisaks lõunaeinele toimus mäng Eurogame, millest suur osa Jõgeva Gümnaasiumi noori osa võttis. Igas võistkonnas oli neli liiget, kusjuures kõik pidid olema eri rahvusest. Mängus tuli vastata 21 valikvastusega küsimusele. Mäng oli väga põnev ning kõik osalejad olid kui üks suur perekond, kus üksteist aidati. Eurogame?ist võtsid osa ka õpetajate võistkonnad ning Tiit Naarits, kes on meie koolis tuntud mälumängude läbiviijana, saavutas oma meeskonnaga pedagoogide seas võidu.

Pärast meeleolukat mängu suundusid varem moodustatud viis töörühma ruumidesse, kus peetakse komiteede istungeid. Seal olid samuti esindatud kõik rahvused. Töögruppide teemad olid järgmised: “Euroopa põhiseadus ja demokraatia”, “Keskkond, transport ja energia”, “Euroopa koht maailmas”, “Haridus, kultuur ja sport” ning “Euroopa tulevik”. Iga töögrupp valis protokollija, kes omavahelist arutelu läbi viis, ja spiikri, kes diskussioonide tulemusi hiljem suures saalis tutvustas. Arutelu toimus inglise keeles, mis oli enamikule arusaadav.

Rühmade töötulemuste tutvustusi läksime taas kuulama parlamendiliikmete kohtadele. Nii mõnedki rõõmustasid, saades näiteks teada, et istusid Siiri Oviiri või mõne teise tuntud poliitiku ametipingil. Ka töögruppide ettekannete põhjal toimus hääletus: arutelu tulemustega võis nõustuda või mitte nõustuda. Võimalus oli ka erapooletuks jääda.

Õhtul tehti Euroopa Parlamendi plenaarsaalis kokkuvõte päevast. Toimusid ka Eurogame?i paremate võistkondade finaalmäng ja autasustamine. Lõpetamisel kingiti kõikidele osavõtnud koolidele Euroopa Liidu lipp.

Päev europarlamendis rikastas meid nii teadmiste kui ka uute kontaktide poolest ning levib kuuldus, et õpetaja Naaritsal on plaanis veel kord Eurogame?i mängida. See annab lootust, et on oodata uut külastust Euroopa Parlamenti.

HANNA-MARIA REINUMÄGI,
Jõgeva Gümnaasium IXa klassi õpilane

blog comments powered by Disqus