Networks Operations peatas Jõgevamaa internetihanke

Networks Operations vaidlustas Jõgeva maakonna internetiseerimise riigihanke, riigihangete amet rahuldas kaebuse osaliselt. Riigihangete ameti otsusega peab Jõgeva maakond pikendama pakkumiste esitamise tähtaega ning täpsustama pakkumiste hindamiskriteeriume. Vaide osa, kus Networks Operations viitab pakkumiskutse dokumentides toodud tehnilise kirjelduse põhjendamatutele ja mitte-eesmärgipärastele nõuetele, jättis riigihangete amet rahuldamata. Uueks pakkumiste esitamise tähtajaks Jõgevamaa internetiseerimiseks perioodil 1. jaanuari 2006 kuni 31. mai 2009 on 30. november. Lääne-Virumaa ootab andmesidevõru ja püsiühenduse teenusepakkujate pakkumisi 21. novembriks, Viljandi maakond ootab pakkumisi 28. novembriks. Järvmaa on alustanud läbirääkimisi maakonna lairibaühenduse rajamise ostmiseks Norby Telecomi ning Elioniga, kes tähtajaks pakkumised esitasid. Läbirääkimiste tulemused selguvad detsembri alguses. Maakonnad internetiseeritakse Külatee 3 programmi raames, mis on maapiirkondade internetiseerimise sihtprogramm jätkuks analoogsetele sihtprogrammidele KülaTee 1 ja KülaTee 2. Programmi eesmärgiks on interneti püsiühenduse kättesaadavuse parandamine maapiirkondades. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus