Neljapäeval valitakse Jõgeval uus vallavolikogu esimees

Hoolimata riigis kehtivast eriolukorrast, otsustas Jõgeva vallavolikogu neljapäeval kokku tulla ja uue volikogu esimehe ära valida. Vajadus volikogu esimees uuesti valida tekkis siis, kui veebruari lõpus esitas kohast loobumise avalduse Raivo Meitus.


Koalitsioonileping näeb ette, et esimehe koha täidab keegi Reformierakonna valimisnimekirjast ja tõenäoliselt on uus kandidaat Margus Kask. Esimehe koha jätnud ja ka volikogust lahkunud Meituse asemele sai uueks volikogu liikmeks samas nimekirjas kandideerinud Rainis Poll.
Volikogu aseesimehe Mai Treiali sõnul on seadusega ette nähtud aeg kaks kuud, kus rahvaesindus saab ilma esimeheta töötada, vastasel juhul muutub volikogu töövõimetuks. Kuid arvestades riigis kehtivat eriolukorda, on siiski parem, kui see ametikoht saaks täidetud võimalikult kiiresti.
Seekordne istung on eriline selle poolest, et kokku tullakse kõiki kaitsenõudeid arvestavalt Jõgeva kultuurikeskuses ja kohapeal piirdutakse kahe esimese päevakorrapunkti otsustamisega. „Rakendame segavormi, kus osa küsimusi saadetakse liikmetele eelnevalt ja nad saavad digitaalselt hääletada kas poolt või vastu,“ selgitas Treial.
Esimene päevakorrapunkt on vallavolikogu esimehe valimine. Teise päevakorrapunktina on revisjonikomisjoni liikme valimine.
Volikogu peab andma vastuse ka kiiretele päevakajalistele küsimustele, milleks on lasteaiakohtade kohamaksu vähendamise või ärajätmise otsus eriolukorras, mis Jõgeva vallas nõuab volikogu otsust.
Eelnõud on esitatud veel esindaja nimetamises Eesti linnade ja valdade liidu üldkoosolekule ja volikokku. Samuti määratakse Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse nõukogu liige ja muudetakse komisjonide liikmete koosseisu. Vallavanem Aare Olgu annab ülevaate valukohtadest, mis on tekkinud või tekkimas Jõgeva vallas seoses eriolukorraga.
Treiali sõnul pole valitsevat olukorda arvestades kellelgi eelnevaid samalaadseid kogemusi. „Pannakse proovile kõik valdkonnad,“ ütles Treial. „Komplitseerituks teeb olukorra see, et volikogu esimees tuleb valida salajasel hääletusel ja kohale tulles. Meil puudub praegu võimalus valida elektrooniliselt, kaugtöö korras. Küsimus ei saa olla selles, et kas keegi tahab või ei taha täita volikogus eri ülesandeid, see kes on volikogu liikmeks valitud, peab seda „koormat kandma”. Esimees peab volikogul olema ja kõik teised struktuurid peavad töötama. Vastutus on praegu igal juhul suurem, seda enam, et me ei tea kuidas asjad eriolukorras arenevad. Volikogu peab olema oma valijate teenistuses.
INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus