Neljale vahtrale kingiti elu

Esmaspäeval saabus linnavalitsusele kaks protestikirja, üks neist allakirjutanult. Kui kahe pärna ja ühe nulu hiljuti Suure tänava äärest maha võtmise vastu ma ei protesteerinud, sest see töö oli maavalitsuse ja kultuurikeskuse vahelise vaate avamiseks (aga just seda näeb ette kesklinna haljastusprojekt) vajalik, siis vahtrate mahavõtmine tekitas minus vastuseisu: vahtrad kõnealust vaadet ju ei sega, vaid nende võra töötab selle vaate rohelise raamina.

            Kohe esmaspäeval kutsus linnaaednik Taivo Paeveer nii minu kui ka linnaruumi eest vastutava linnaarhitekti Anne Ördi veel kord situatsiooni üle vaatama. Leidsime, et vahtrad ei sega sugugi vajaliku kõnnitee ehitamist, piisab puude alumiste okste eemaldamisest. Ka see vaher, mis tormi tõttu ligi pool võrast kaotanud, suudab arvatavasti veel aastakümneid püsti seista. Suvel kuumaga leiavad aga puude all varju inimesed ja pargitud autod. Vanade vahtrate noorte puudega asendamine annaks efekti alles aastate pärast.

            Nii sündiski otsus jätta vahtrad maha võtmata. Ega linnavalitsusel juba korra vastu võetud otsust kerge muuta pole, seepärast avaldan tänu linnapea Viktor Svjatõ?evile, abilinnapea Aare Olgole, Anne Ördile ja Taivo Paeveerile, et nad linnaelaniku arvamust ikkagi kuulda võtsid. Edaspidi tuleks aga linnaruumi muutmise kavatsustest avalikkusele pidevalt teada anda nii linna kodulehel kui ka Jõgeva Linna Lehes.

            Peatselt on kavas ümber istutada ümber kuus noort suurelehist pärna, mis kasvavad maavalitsuse esisel haljakul. Kuna selgitavat silti puude juures pole, hakkab linnarahval juba ununema, kes, millal ja mis puhul need puud istutas. 2. juuni 2001. a Vooremaas ilmunud artiklist “Linn ja vald peavad kultuuripäevi? saab asjahuviline teada, et puud istutati Jõgeva linna ja valla ühiste kultuuripäevade avamisel 31. mail 2001. Esimese puu panid kasvama Jõgeva linna- ja vallajuhid ning siseminister Tarmo Loodus, teise kuus Eestis resideeruvat diplomaati ning neid saatev välisministeeriumi protokolliosakonna peadirektor Toivo Tasa, kolmanda Tartu linna, neljanda Jõgeva linna ja valla ettevõtjate, viienda sügisel kooli minevate laste ja peatselt gümnaasiumi lõpetavate noorte ning kuuenda linna ja valla eakate esindajad.

            Paraku ei arvestatud tollal puid istutades istutuskoha maastikulist sobivust ja detailplaneeringut, vaid ilmselt vajadust täiendada Suure tänava puiesteed. Uueks kohaks võiks neile sobida nn politseipargi idapoolne külg, kust üks rida puid välja langenud.

VELLO KEPPART,
puude asjatundja, keskkonnaekspert

blog comments powered by Disqus