Narvas osales koolirahu väljakuulutamise aktsioonis paartuhat koolinoort

Üle-eestilise koolirahu väljakuulutamise tseremoonial Narva kindluses sõlmisid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Eesti õpilasomavalitsuste liidu esindaja Kristel Niisuke lepingu, et 2005./2006. õppeaastal valitseb Eesti koolides töine ja sõbralik meeleolu. UNICEFi Eesti osakonna esimees Toomas Palu tõdes, et viimastel aastatel on koolikeskkonnas tõepoolest progressi märgata ? vägivalda on vähemaks jäänud, üksteise austamist on rohkem ja kindlasti on see ka koolirahu programmi teene. Eesti Noorsootöö Keskuse juht Toomas Ponkin võrdles koolirahu jõulurahuga ? programmi õilsad eesmärgid ei ühenda mitte ainult õpetajaid ja õpilasi, vaid ka paljusid riiklikke ja ühiskondlikke organisatsioone, kes nüüd toetavad seda, rääkimata juba sponsoritest, kelle abiga õnnestus Narvas selline suurüritus korraldada. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus