Näidakem reklaamide tõelist sisu!

Tarbimishooaja jahutuseks mõeldud loomeüritusel ?Kui reklaam oleks aus” osalemise tingimused on järgmised:

·         osalejad peavad valima välja mõne Eestis esitletava reklaami, selle sisu kommenteerima ning seda loominguliselt edasi arendama või ümber kujundama nii, et paljastuks reklaami “aus” sõnum;

·         nii originaalreklaami kui vastureklaami/paroodia formaat peab võimaldama nende taasesitlemist pildi või videoklipi kujul;

·         lisada tuleb oma täisnimi ja kontaktandmed;

·         osaleda võivad kõik, kes end noorena tunnevad!

Tööde esitamise tähtaeg on 15. november 2007. Reklaam ja selle edasiarendus koos võimalike lisamaterjalide ning kommentaaridega tuleks saata e-posti aadressil jaanus@roheline.ee või postiaadressil Eesti Roheline Liikumine, Postkast 318, 50002 Tartu.

            Reklaamide tegelikku sisu paljastavaid töid esitletakse 24. novembril paralleelselt Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Paremaid töid tutvustatakse ka Eesti Rohelise Liikumise kodulehel ja meedias.

            Loomeürituse ?Kui reklaam oleks aus” eesmärgiks on paljastada reklaami tegelik, aus sõnum. ERL soovib ostuvabal päeval juhtida tähelepanu just reklaamimaailmale, sest sellel on noorte väärtuste ja ostuharjumuste kujundamisel suur roll.

Täpsemat infot osalemistingimuste kohta saab kodulehelt www.roheline.ee, inspiratsiooni ammutamiseks tasub kiigata kodulehele http://adbusters.org/spoofads/index.php.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus