Näduvere külaaktiiv aitab välisriikides VOLIST tutvustada

Torma vallas tegutsev Näduvere Küla Selts osaleb alates eelmise aasta septembrist Euroopa Liidu täiskasvanuhariduse programmist Grundtvig rahastatavas rahvusvahelises koostööprojektis  “Avatud valitsemine Euroopas”. Projekti raames on Näduvere külaaktiiv välismaistele koostööpartneritele ka VOLISt tutvustanud.

Koostööprojektis osaleb kokku kolmteist partnerorganisatsiooni. “Projekti raames kogutakse igast partnerriigist häid näiteid avatud valitsemise praktikatest. Eestil on selles osas mõndagi pakkuda. Oleme saanud esitleda ka meie VOLISe süsteemi, mille abil saab iga soovija tutvuda kohaliku omavalitsuse eelnõudega ja jälgida volikogu istungeid nii reaalajas kui ka hiljem. Samuti on saanud hea vastukaja meie osalusveeb osale.ee,” rääkis Näduvere külaseltsi juhatuse esimees Ülvi Nool. “Projekti idee sai alguse Euroopa Kodanike Aastaks olnud 2013. aasta peamisest ideest – kodanike kaasamise vajalikkusest nii kohalike, riiklike kui ka üle-euroopaliste poliitikate väljatöötamisse ja edendamisse. Projektis osalejad on praeguseks kokku saanud Itaalias, kus tegutseb koordineeriv organisatsioon, ja Türgis. Kuigi selles projektis on Näduvere Küla Selts kõige väiksem organisatsioon,  püüame olla võrdväärsed partnerid.  Peame oluliseks anda selgitusi, kuidas iga inimene saab nii kohalikes kui ka riiklikes otsustamisprotsessides kaasa rääkida ja ise neisse panustada. Selleks kavatseme korraldada kohtumisi mitme tasandi poliitikutega. Projekti lõpus valmib avatud valitsemise heade näidete andmebaas ja avatud valitsemise põhimõtteid selgitav e-raamat,” rääkisNool.

“Avatud valitsemise partnerlusele (AVP) pandi alus 2011. aasta septembris ÜRO Peaassamblee ajal kaheksa riigi ja kaheksa valitsusvälise organisatsiooni poolt. Liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötada välja tegevuskava koostöös kodanikuühiskonnaga. AVP-ga saavad liituda riigid, mis täidavad teatud miinimumnõudeid avatud valitsemise järgimisel. AVP-kõlbulikke riike on maailmas hetkel 81, nendest 51 on partnerlusega ka juba liitunud. Eesti ühines ametlikult 2012. aasta aprillis,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus