Nädalavahetusel Põltsamaal haljastusjäätmete kogumisring

Põltsamaa valla tiheasutusega aladel on 10. novembrini välja kuulutatud heakorrakuu, siis on elanikel lubatud tuleohutusnõudeid järgides ja naabritega kooskõlastatult põletada kuivi oksi ja lehti.


Ning aktsiaselts Epler & Lorenz võtab Põltsamaa jäätmejaamas elanikelt tasuta vastu puulehti ning riisutud kulu. Kui puulehed ja kulu tuuakse kilekotis, tuleb kilekott eemaldada ning paigutada kilepakendi konteinerisse. Puulehtede ning riisutud kulu hulgas ei tohi olla: oksi, kive, puukoort, samuti plasti ja muid inimtekkelisi esemeid.

Koos Põltsamaa Greidiga korraldab vallavalitsus 26. ja 27. oktoobril Põltsamaa linnas haljastusjäätmete kogumisringi. Praeguseks on kogumisringi ajagraafik vallavalitsuse kodulehel juba leitav.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus