Nädal koos sõprusvalla õpilastega

Põltsamaa ja Vilppula valla omavahelised sõprussidemed on ühendanud kolmandat aastat ka kahe valla kooliõpilasi. Et möödunud aastal käisid Adavere ja Lustivere õpilased Soomes, siis sedakorda võõrustati Vilppula valla lapsi nii Lustiveres kui ka Adaveres.

Lustivere koolis võttis Soome sõprusmaakonna õpilasi vastu üheksas klass koos klassijuhataja Mall Naritsaga. Esmaspäeva pärastlõunal saabunud kümme Soome last asusid elama kohalikes peredes ning esimene päev kuluski kodudes eluga kohanemisele. Järgmisel päeval istuti koos siinsete õpilastega koolipinki. Õhtul aga andsid Lustivere kooli lapsed külalistele kontserdi. Kolmapäeval sõitsid üheksanda klassi õpilased koos soomlastega Põltsamaale, kus käidi kodu- ja põllutöökoolis, Felixis ja tutvuti lossihoovi ning muuseumiga. Õhtupooliku sisustasid aga pered, kes viisid külalised kas siis Tartusse Aurasse, uisutama või mujale meelt lahutama. Neljapäev oli kõigil koolipäev ning pärast lõunat kohtuti Adaveres, kus koos tantsiti, mängiti ning korraldati ka disko. Soome lastega kaasas olnud õpetajad tutvusid Adaveres ka õpilaskoduga, mis neile väga hea mulje jättis.

Reede hommikul saadeti külalised valla bussiga koduteele. Järgmist kohtumist on oodata aga Soomes.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus