Muutuvad kalapüügi võimalused Vooremaa järvedel

Vabariigi Valitsus võttis vastu määruse, millega kinnitati kutselise kalapüügi võimalused  2007. a.  Kalavaru meres ja Peipsis on suhteliselt stabiilne, mistõttu nende veekogude kutseliste kalurite püügivõimalused järgmisel aastal  ei muutu.

Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit (PAKL) korraldas augustis  ümarlaua Vooremaa järvede kalanduse tegevuskava 2006-2010  koostamiseks. Ümarlaual osalesid kutselised kalurid, harrastuskalastajad, kalandusteadlased, omavalitsuste ja riigiasutuste esindajad.  Seal analüüsiti üksikasjalikult  iga järve kalavaru seisundit, püügikoormust, sotsiaalmajanduslikke aspekte, puhkemajanduse arendamise võimalusi jne.  Sellest lähtuvalt tegi PAKL ettepaneku nii kutselise kalapüügi kui ka harrastuskalapüügi korraldamiseks 2007. aastal. Keskkonnaministeerium arvestas  kutselise kalapüügi  määruse eelnõu koostamisel nende ettepanekutega.

blog comments powered by Disqus