Mustveesse tulevad töötutele ja puuetega inimestele harjutustoad

Mustvee linna ja lähipiirkonna valdade töötud ja puuetega inimesed saavad juba järgmisel aastal osaleda tööharjutustel ning õppida uusi oskusi nüüdisaegselt sisustatud töötubades. Samades moodsa tehnikaga varustatud ruumides hakatakse läbi viima ka Mustvee kahe gümnaasiumi õpilaste tööõpetuse tunde.

iii

Mustvee töötubade väljaehitamine ning sisustamine läheb mittetulundusühingule (MTÜ) Mustvee Töötuba maksma 3, 26 miljonit krooni, millest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) andis 2,93 miljonit. Projekt on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Lisaks on nõustamise ja koolituste vahendid summas 284300. Mustvee linna kaasfinantseering on 326 000 krooni, selle hulka on arvestatud ka 76 000 kroonine mitterahaline sissemakse hoonete tasuta rendile andmise näol.

Töötubade väljaehitamise eesmärgiks on riskirühma tööturule saamise võimaluste suurendamine, samuti töötutele täiendõppevõimaluste loomine.

Töötubasid kasutavad ka koolid

Töötoad ei ole mõeldud ainult töötutele, heitunutele ja puuetega inimestele ning kooliõpilastele. MTÜ Mustvee Töötuba juht Ivan Võssokov ütles, et nende uksed on lahti kõikidele inimestele, kes soovivad näiteks tooli korda teha või mõne lihtsama õmblustööga ise hakkama saada.

Praegu käib Mustvee Vene Gümnaasiumi poiste tööõpetuse klassi ruumides remont, töid teeb ehitusfirma RBA Baltinvest OÜ. Ehituse üldmaksumus on 1,3 miljonit krooni.

Esimesele korrusele tulevad meeste käsitöötuba, seminaritöötuba, sepikoda (tulevikus keevitusruum), kontor ja ladu.

Teisel korrusele tulevad naiste tööharjutusruum ja konverentsiruum, ka kokandusklass ning abiruumid.

Ülemise korruse ruume hakkavad kasutama ka koolid tüdrukute tööõpetuse tundide läbiviimiseks, õhtupoolikuti saavad samas tegutseda huviringid. Mustvee linnapea Mati Kepp ütles, et koolide jaoks on lahenenud üks suur mure ja tulevikus hakkavad nii tüdrukute kui ka poiste tööõpetuse tunnid toimuma nüüdisaegselt sisustatud ruumides. Seni toimusid ühes majas vaid mõlema kooli poiste tööõpetuse tunnid.

Et puudega inimesed vajadusel ka ratastooliga majja pääseksid, paigaldatakse sinna lift.

Meeste töötuppa tuleb ka CNC freespink, mis on arvutiga juhitav. Freespingi jaoks on Ivan Võssokov taotlenud raha Tiigrihüppe programmist ning saanud ka positiivse otsuse.

Väga palju muretsetakse töötubadesse tööriistu, kokku 129 000 krooni eest, lisaks naistele 50 000 krooni maksev tikkimismasin.

Kaasatud on ümberkaudsed omavalitsused</p>

MTÜ Mustvee Töötuba partnerid on Mustvee linn, Kasepää, Torma, Lohusuu ja Avinurme vald. Projekti lisaväärtuseks on Võssokovi sõnul ka omavalitsuste koostööle tõuke andmine just piirkondlike mittetulundusühingute kaudu.

Koostööpartnerid otsivad Võssokovi sõnul praegu inimesi, kes võiksid tulevikus, kui töötoad valmis, Mustvees tööharjutustel käima hakata.

MTÜ Mustvee Töötuba on väga palju koostööd teinud Voore aktiviseerimiskeskusega.

Lisaks võimaldavad nüüdisaegse tehnika viimase sõna järgi sisustatud töötoad viia ka tööharjutused uuele tasandile ning õpetada inimesi kasutama moodsaid tööriistu ning infotehnoloogiaga varustatud seadmeid.

Veel on võimalik taaskäivitada inimeste psühholoogiline nõustamine, korraldada arvutikoolitusi. Keevitusaparaat, CNC-freespink ja treipink võimaldavad omandada uusi oskusi. Töötubades saab restaureerida mööblit ja näiteks ka aknaid ning omandada õmblemis- ja tikkimisoskusi.

Rühma suurus võiks olla kaheksa naist ja kaheksa meest, suuremaid rühmi on juba raskem õpetada. Mustvee linnas on praegu viis meest, kes käivad pidevalt tööharjutustel.

MTÜ Mustvee Töötuba on asutatud 2008. aasta aprillis, juhatuse esimeheks Krista Pirk-Birk.

Tulevikus tahab MTÜ Mustvee Töötuba pakkuda ka koolitusi ning anda vastav kutsetunnistus. Selleks tuleb taotleda haridusministeeriumist koolitusluba. Veel on plaanis soetada ka buss, millega saaks inimesi kohale tuua ning tagasi viia. Praegu on bussiühendus üle maakonna piiri väga problemaatiline ja puudub mõnedes suundades täiesti.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus