Mustvees otsiti Peipsi ööbikuid

Lauljaid nii lasteaiast kui ka mõlemast linna gümnaasiumist oli kokku kakskümmend viis. Korraldajate sõnul oleks olnud rohkemgi, kui ringi liikunud haiguseviirused poleks oma töö teinud. Igatahes valmistusid kõik ööbikuteks pürgijad möödunud neljapäeva pärastlõunal kultuurimajas hoolega oma etteasteteks, akendest sisse piiluva päikese ja õuest kostva linnulauluga võidu.

Kahes kohalikus keeles

Publikut kogunes saali nii palju, et vabu istekohti oli hilisematel tulijatel raske leida. Oli nii esinejate vanemaid, vanavanemaid kui ka sõpru, klassikaaslasi ja lihtsalt huvilisi. Enne, kui võistlemiseks läks, kutsus lauluvõistluse mõtte algataja, Mustvee kunsti- ja muusikakooli ning gümnaasiumi õpetaja Reet Pappe kõik osalejad enda ümber, et hääled saaksid lahti lauldud. Seejärel kuulutaski kultuurikeskuse kunstiline juht Elle Palm lauluvõistluse avatuks ning tutvustas neljaliikmelist ?üriid, kuhu kuulusid Eha Haamer EELK Mustvee koguduse poolt, Maris Laht kunsti- ja muusikakoolist, laulustuudio juhendaja Valentina Rohioja ja muusikaõpetaja Natalja Tarelkina Kasepäält. Õigluse mõttes oli hindajaid nii eesti kui vene rahvusest. Nii, nagu olid mõlemast rahvusest ka noored lauljad ning muidugi kõlasid kahes kohalikus keeles lauludki, sekka ka pisut inglise keelt. Lasteaialastele oli laulud selgeks õpetanud Janika Romanovit?, Mustvee Vene Gümnaasiumist osalejatele Svetlana Zulina ning Mustvee Gümnaasiumi võistlejatele Reet Pappe.

Kõige enne astusid lavale lasteaiaealised, seejärel I ? III klassi laululapsed, järgnesid IV ? VI klassi lapsed, keda oli võistlemas kõige arvukamalt. VII ? IX klassi vanuserühmas olid julgenud osalema tulla neli Mustvee Gümnaasiumi tüdrukut, kes kõik kuuluvad ka Reet Pappe juhendatavasse ansamblisse. Gümnaasiumiosast oli seekord vaid kaks esinejat. Mõnelegi laulule elas saal kaasa rütmis plaksutades ning aplausiga ei oldud kitsid ühegi esineja puhul. Seni, kuni ?ürii otsust tegi, sisustasid publiku aega oma säravate etteastetega kultuurikeskuse tantsustuudio lapsed. Kultuurikeskuse fuajees aga rõõmustasid silma kunsti- ja muusikakooli laste kunstitööd ning laste juhendaja Larissa Korobova maalid.

Esimene viimaseks ei jää

Lõpuks oligi aeg ?ürii otsus teatavaks teha, autasud välja jagada ja kõiki vapraid lauljaid tänada ning kutsuda neid osalema ka järgmisel aastal. Noorimatest ehk lasteaiaealistest osutus parimaks laululapseks Jekaterina Muzafarova. I ? III klassi rühmas sai esikoha tema õde Irina Muzafarova, teine koht kuulus Sharon Ihastele ning kolmas Teele-Ly Pappele. IV ? VI klasside lastest tunnistati parimaks Liidia Topkina, kellele järgnesid Ljubov Baskirova ja Heidi Hanst. Ainus meessoo esindaja selles vanuseklassis Tan Säälik sai eripreemia. VII ? IX klassi esinejad, kellel ühtlasi paljudest osalejatest kõige enam lavakogemust, teenisid oma esinemisega kuulajatelt ka eriti suure aplausi. Esikohale laulis end Liis Nurme, teisele Agnes Soosaar ja kolmandale Katrin Jermo?kin. Gümnaasiuminoorte kaks esindajat Deivi Tuppits ja Margus Zavatski jäid omavahel muidugi esimest ja teist kohta jagama.

Et tänavu üle-eestilisi laulukarusselli voore ei korraldata, siis otsustasidki Mustvee lauluõpetajad Reet Pappe õhutusel oma kohaliku lauluvõistluse organiseerida, millele otsustati nimeks panna “Peipsi ööbik 2007”. Aastanumbrit silmas pidades võib eeldada, et esimene ei jää viimaseks. Ega jäägi, sest juba ongi järgnevate peale mõeldud. “Hakkame juba varakult valmistuma ja tahaksime ka oma sümboolika välja töötada,” ütles Reet Pappe.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus