Mustveelased kohtusid Ott Kursiga

Kokkusaamiseks just raamatukogupäevadel oli andnud põhjuse Ott Kursi hiljuti trükivalgust näinud raamat “Rajamaade rahvaid”, mis ilmus sarjas Eesti mõttelugu kirjastuselt Ilmamaa. Selles kirjeldab autor väikerahvaste elu Eestist Uuralini, Uuralist Ungarini, Ungarist Türgini ja Pürenee poolsaareni.

Mustvee raamatukokku tulnud huvilised, kellest enamik olid Mustvee Gümnaasiumi õpetajad, said kuulda üht-teist raamatu saamisloost ning autori uurimisreisidest väikerahvaste juurde ja mujale. Peale selle on Ott Kurs ka eesti-türgi ja türgi-eesti turistisõnastiku üks autoreid, valdab paljusid keeli, avaldanud publikatsioone eesti, soome, komi, udmurdi, kalmõki, rootsi, norra, taani, saksa, inglise, prantsuse, hispaania ja vene keeles. Tartu Ülikooli geograafiaprofessorina on ta juhendanud väga paljusid diplomitöid ja väitekirju. Mõnda aega on ta olnud õppejõud ka Soomes ning 1997. aastal omistati talle Helsingi Ülikooli audoktori nimetus.

Et Ott Kursi uurimisvaldkonnad on ääretult mitmekesised, alates poliit- ja haldusgeograafiast, kultuurigeograafiast ja etnilistest vähemustest, eesti geograafia ajaloost ja kohanimedest kuni erialasõnastikeni, oli kuulajatel talle rohkesti küsimusi.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus