Mustvee vana sild võiks jääda ainult jalakäijatele

27. märtsi ajaleht Vooremaa kirjutas: “Kehvas seisus on jätkuvalt Mustvee sild, mis oleks korda tehtud juba mullu, kui sealne rahvaesindaja plaanile vastu poleks töötanud. Ehk toob Mustveesse lõpuks uue silla sadamaehitus? Jääb vaid loota, et keegi kohalikest jälle ei leia, et midagi on kapitaalselt valesti, ja oma kogukonna eest hoolimise asemel hoopis teistsugust trummi taguma ei hakka. On paraku paiku, kus on kindel vaid see, et miski pole kindel.”

See rahvaesindaja olen mina.

Mustvees oli nelja aasta jooksul neli linnapead, neljandale ei jõudnud volikogu umbusaldust avaldada,  kuigi väga taheti.  Probleeme oli küllalt.

Rahvaesindaja olen kokku olnud 3+8 aastat, novembrist 2013 kuni märtsini 2014 olin Mustvee linnavalitsuse liige.

 
See, et Mustvee sild vajab renoveerimist ja hooldust, on õige, me kõik tahame, et sild oleks remonditud või ehitatud uus, kuid seda peab avalikult arutama.

Mustvee linnapeana toimis Pavel Kostromin valesti, iseseisvalt, nõu pidamata, informeeris volikogu liikmeid, et ehitame uue silla, vana silla lammutame ja viime muuseumi. Ta jättis kahe silma vahele kehtiva detailplaneeringu olemasolu. Muinsuskaitseameti vastus oli: “Mingit lammutamist ei tule, sest teil on võetud otsus, et silda on vaja säilitada ja teha remont.”

Praegu aga on abilinnapea Pavel Kostrominil käed vabad ja keegi tema plaanile vastu ei hakka, ta võib sillaga teha mida iganes, sest tema kui volikogu liikme ettepanekul tunnistas Mustvee linnavolikogu tänavu 22. jaanuaril kehtetuks Mustvee linnavolikogu otsuse nr 9, mis oli vastu võetud 19.03.2010. Kuid usun, et linnarahval on ka huvi remontida ja säilitada ajaloolise tähtsusega sild tulevastale põlvedele.

Sildade insener Valeri Volkov pani kokku argumendid, miks nimetatud sild peaks säilitatama, ja andis oma hinnangu: “Silla projekt ja ehitus on teostatud aastatel 1931-1934 ja on kõlbulik, kuid vajab renoveerimist ja hooldust. Silla projekt ja ehitus on seotud Eesti kultuuritegelastega, nagu arhitekt Ott Puuraid ja maanteede inspektor Vassili Nemirovits-Danseko. Nemirovits-Danseko on teenete eest autasustatud Eesti Vabariigi Valgetähe teenetemärgiga. Silla avamisest võttis osa Eesti Vabariigi president Päts.”

Mustvee linnas on ajaloolise väärtusega jäänud viis kirikut ja sild. Nüüd kavatsetakse sild lammutada ja ehitada uus. Minul on ettepanek jätta ajaloolise väärtusega sild alles, arutada uue silla ehitamiseks kaht varianti: 1. uus suurem sild, mis ühendaks Aia tänava üle jõe Tartu tänavaga ja 2. on jalakäiate silla kõrval, mis ühendaks Jõe tänava üle jõe Tartu tänavaga (bussijaam, Konsumi kauplus). Kujutage ette, suurem sild lahendaks kompleksselt kõk probleemid, lahendaks pikaks ajaks autoliikluse, kergliikluse ja jalakäijate silla mured. Ja kui uus sild on ehitatud, on võimalik säilitada-renoveerida olemasolev sild jalakäijatele, külaliste ja turistide jaoks. Renoveeritud sillalt saab nautida vaadet uuele sadamale ja Peipsi järvele, vastaspoolel jääb nähtavale ka uus sild ja paadikai.

Olen Mustvee linna elanik 1932. aastast, kõik oma elu- ja tööaastad olen olnud Mustvees, see on minu linn ja tahan, et see näeks välja väärikas nii turistidele kui ka oma inimestele.

i

SERGEI BORODIN, Mustvee linna kodanik

i

Vana silla remontimiseks ja uue rajamiseks pole raha

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on vastanud Sergei Borodinile ning tunnistanud, et ettepanek säilitada riigimaanteel asuv Mustvee sild on kahjuks teostamatu.

Mustvee sild on projekteeritud 15-tonnise kandevõimega 1931. aastal ning tänaseks tugevalt kahjustatud, sest sealt on üle sõitnud oluliselt raskemad sõidukid. Sellest lähtuvalt on maanteeamet kehtestanud sillal massipiirangu. Maanteeameti teatel ei ole võimalik isegi kuluka remondiga anda sellele sillale Mustvee linna vajadusi rahuldav kandevõime.

Olemasoleva silla remontimine ning laiendamine kergliikluse tarbeks oleks kokkuvõttes  tunduvalt kallim kui uue silla ehitamine. Seetõttu on ette nähtud olemasoleva silla asendamine uuega.

Maanteeamet on kaalunud uue maanteesilla ehitamist olemasoleva silla kõrvale, kuid selleks pole tänases situatsioonis ruumi (eeldab hoonete lammutamist vahetult riigimaantee ääres). Mustvee sadama arendusprojekt ei võimalda uut silda rajada Peipsi järve poole ning sellise lahenduse puhul oleks see kaks korda pikem kui praegune sild.

Eeltoodust lähtuvalt on maanteeameti 2014. aastal plaanis Mustvee silla ümberehitus. Tänaseks on kõrvaldatud ka detailplaneeringust tulenev puudus, mis ei lubanud olemasolevat silda lammutada. Detailplaneeringut muutis Mustvee linnavolikogu 2014. aasta jaanuaris.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus