Mustvee vallavolikogu kogunes istungile

Mustvee vallavolikogu istung, mida juhatas volikogu esimees Aivar Saarela, algas seekord leinaseisakuga, sest igavikku on lahkunud abivallavanem Enn Kurg.


Kurva sündmuse tõttu pidi oma puhkuse lõpetama vallavanem Märt Kraft. Kuna vallavanema on tööle võtnud volikogu, siis on ka volikogu otsustada nii vallavanema puhkus kui ka selle lõpetamine ja pikendamine.

Enne päevakorrapunktide kinnitamist palus volikogu liige Marianne Kivimurd-Tarelkina eemaldada päevakorrast kuues punkt, mis käsitles Mustvee vallavolikogu 26. mai otsuse nr 42 „Ülesande andmine Mustvee Vallavalitsusele“ tühisuse kindlaks tegemist. Volikogu hääletaski päevakorrapunkti enne päevakorra kinnitamist maha 10 poolthäälega.

Päevakorda jäid punktid, mis käsitlesid Koseveski külas Silvana katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamist, küsimust vallavara võõrandamisest, juba mainitud vallavanema puhkuselt tagasikutsumist ning samuti lisatasu maksmist lahkunud Enn Kurele vallavanema asendamise eest.

Samuti kinnitati Mustvee valla konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruanne, mis võeti vastu 16 poolthäälega. Kuulati nii vallavalitsuse, komisjonide kui nõukogu liikmete infot.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus