Mustvee valla aukodanikuks sai Eenok Haamer

 

Mustvee vallavolikogu kinnitas oma viimasel istungil valla teenetemärkide saajad ning ka uue aukodaniku.


Mustvee valla teenetemärgi pälvivad Zinaida Palk, kes on kultuuriseltsi Pritšudje asutaja ja pikaaegne juht, Peipsiäärse kultuuriajaloo koguja ja tutvustaja ning ürituste korraldaja. Samuti pälvib märgi Natalja Tumanova, kes on MTÜ Logovest asutaja ja juht, tegeleb ajaloo ja kultuuri säilitamisega Peipsi ääres, et hoida elus vene kultuuri, traditsioone ja elulaadi ning selle tutvustamist.
Kolmas tunnustuse saaja on Eveli Tooming, ettevõtja ja turismiedendaja, kes on loonud Eesti suurima puidukaubamaja Avinurme Puiduait, mis tegeleb kohaliku puidust käsitöö traditsioonide säilitamise ja tutvustamisega. Tema panus kogukonna arengusse on märkimisväärne, ta on üks Avinurme sädeinimestest.
Mustvee valla aukodaniku nimetuse sai Eenok Haamer, kes on Mustvee vallas väärikas ja pikaajaline kirikutegelane. Lisaks aktiivsele kogudusetööle ja kultuuritraditsioonide hoidmisele on ta uurinud eesti rahvausundit, panustanud õppejõuna usuteaduse instituudis ja loonud 1992. aastal Tartu teoloogia akadeemia.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus