Mustvee linnapea sunniti lahkumisavaldust kirjutama

Mustvee linnapea Mati Kepp kirjutas eelmisel reedel viis minutit enne volikogu istungi algust ise lahkumisavalduse, sest vastasel juhul oleksid kuus volikogu liiget üheteistkümnest talle umbusaldust avaldanud. Uue linnapeana on lubanud jätkata senine aselinnapea Urmas Laur.

Mati Kepp paneb ameti maha 17. maist, samal päeval on Mustvee linnavolikogu istung, kus linnapea lahkumine tõenäoliselt heaks kiidetakse.

Mustvee linnavolikogu liikmete väitel ei tule linnapea oma tööga toime, on liiga pehme loomuga ja tegeleb kõrvaliste asjadega. 

Põhjuse leiab alati

Millega linnapea konkreetselt toime ei tule, sellele küsimusele linnapead lahkuma sundinud volikogu liikmed vastata ei osanud.

Mustvee linnavolikogu liige Evdokia Abakanova on varem Vooremaas kritiseerinud linnapead selle eest, et seoses kultuurikeskuse renoveerimisega viidi raamatukogu kultuurikeskuse rendipindadele 2010. aasta algusest. Renoveerimine algas käesoleva aasta märtsi lõpus, sest raha eraldamise otsus EAS-ilt tuli plaanitust hiljem. Abakanova hinnangul oleks raamatukogu pidanud tegutsema kultuurikeskuses kuni EAS-i otsuseni ja alles pärast seda kolima rendipindadele.

Veel ei olnud Abakanova nõus sellega, et linnavalitsuses on liiga vähe töötajaid koondatud ning palku kärbitud. Praegu on volikogu menetlusse antud viie linnavalitsuse töötaja võimalik koondamine.

Ka ei ole nimetatud linnavolinik rahul 2010. aasta juba vastu võetud linnaeelarvega.

Linnapea Mati Kepp ütles, et ta on väsinud pidevast tõestamisest, et ta ei ole kaamel. “Niiviisi pole võimalik tööd teha,” nentis ta. 

Abilinnapea jätkab linnapeana

Aselinnapea Urmas Laur kinnitas kokkulepet jätkata seda tööd, mida tema eelkäija on alustanud.

“Loodame, et uuel linnapeal on kindlasti oma nägemus Mustvee linna edasisest käekäigust ja vastavalt sellele moodustab ta ka oma meeskonna,” ütles linnavolikogu liige Andrus Eiser.

“Mustvee vajab eelkõige stabiilset ja ühtlast arengut ja selle on praegune linnapea vaatamata umbusaldustele ka taganud. Seda tõestasid ka 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimised, kus Mustvee kodanikud Mati Kepile poolehoidu näitasid. Seetõttu loodan, et  uus linnapea jätkab juba alustatud projektide elluviimist ja aitab Mustveest kujundada Peipsi pealinna. Valijana tahaksin siiski teada lahkumisotsuse põhjendatud argumente,” ütles eelarvekomisjoni ja sotsiaalkomisjoni liige Aive Tamm.

Lahkuv Mustvee linnapea Mati Kepp asus ametisse 2007. aasta 23. aprillil. 2009. aasta 13. märtsil avaldas neli Mustvee linnavolikogu liiget talle esimest korda umbusaldust.

Umbusaldusavaldusele olid siis alla kirjutanud Tatjana Kudina, Evdokia Abakanova, Anatolia Lunina ja Ignati Aganitš. Umbusaldamise  põhjuseks toodi tookord linnapea nõrk koostöö volikoguga. Volikogu istungil 27. märtsil teatas linnavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova aga avalduse tagasivõtmisest.

Mullu 27. juulil aga avaldas Mustvee linnavolikogu linnapea Mati Kepile teist korda umbusaldust ja kolmeteistkümnest volikogu liikmest oli seitse linnapea umbusaldamise poolt. Toonane volikogu aseesimees ja revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova nimetas umbusaldamise põhjusteks linnapea nõrka koostööd volikoguga ning samuti möödalaskmisi linnavalitsuse asjaajamise korraldamisel.  

Mustvee linnapeade eelmised umbusaldusavaldused 

*27. juulil avaldas Mustvee linnavolikogu linnapea Mati Kepile teist korda umbusaldust

*Kolmeteistkümnest volikogu liikmest oli seitse linnapea umbusaldamise poolt

*Toonane volikogu aseesimees ja revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova nimetas umbusaldamise põhjusteks linnapea nõrka koostööd volikoguga ning samuti möödalaskmisi linnavalitsuse asjaajamise korraldamisel

*2009. aasta 13. märtsil avaldas neli Mustvee linnavolikogu liiget linnapea Mati Kepile esimest korda umbusaldust.

*Umbusaldusavaldusele olid alla kirjutanud Tatjana Kudina, Evdokia Abakanova, Anatolia Lunina ja Ignati Aganitš.

*Umbusaldamise põhjuseks toodi linnapea nõrk koostöö volikoguga.

*2009. aasta 27. märtsi volikogu istungil teatas linnavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova aga avalduse tagasivõtmisest.

*Mati Kepp asus Mustvee linnapea ametisse 2007. aasta aprillis

*Mustvee eelmist linnapead Gennadi Kulkovi umbusaldati 2007. aasta 27. märtsil.

*Kulkovile pandi süüks vajakajäämist asjaajamises ja suhtlemises linna allasutuste juhtidega.

*Kulkovi umbusaldasid toona ka viimasele umbusaldusavaldusele alla kirjutanud Abakanova, Aganitš, Andres Kivimurd ja Lembit Kivimurd. 

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus