Mustvee linna puretud ja puremata pähklid

Globaalses mastaabis oluliste tegurite üle tunnevad uhkust ka mustveelased ise.

Kõige olulisem on nende jaoks aga igapäevase elu inimsõbralikkus, võimalus töötada, koolitada lapsi, tunda rõõmu kodulinna puhtusest ja turvalisusest. Selliste eesmärkide täitmisel on põhivastutus linnavolikogul ja linnavalitsusel. Viimased kolm aastat on Mustvee arengut kujundanud Rahvaliidu ja valimisliidu Lootus ? Nadezda koalitsioon, kellel tuli tegelda nii juba kauaaegsete kui ka uute ja ootamatute probleemidega.

Mitmele valuküsimusele leiti lahendus. Samas on pähkleid, mille katkihammustamine nõuab veel palju vaeva ja tööd ning sealhulgas ka koostööd.

Raha napib

Maapiirkondades ja väikelinnades tuleb ettevõtmiste algatamisel ja plaanide koostamisel arvestada kohaliku eelarve rahade nappusega. Ka riiklikud investeeringud ei jõua nendesse paikadesse alati nii kiiresti, kui kohalikud huvid vajaksid. Eeltoodut arvestades tuleb omavalitsusel määratleda, mida pidada antud valitsemisperioodi võtmeülesandeks. 2002 aastal koalitsioonilepingu sõlminud Rahvaliidu ja valimisliidu Lootus ? Nadezda fraktsioon linnavolikogus on pidanud prioriteetseks, et Mustvee lastel oleksid kvaliteetsed tingimused hea hariduse saamiseks kodukohas.

Maavanem Aivar Kokk on kiitnud Mustvee Gümnaasiumi ja Mustvee Vene Gümnaasiumi õpilasi. Nendes koolides töötavad teenekad ja võimekad pedagoogid. Nüüdseks on tugevnenud ka sisu ja vormi vaheline harmoonia. Mõlemad küllalt vanades hoonetes asuvad koolimajad on läbi teinud uuenduskuuri. Mustvee Vene Gümnaasium sai nüüdisaegse söökla. Uus söökla on valmimas ka Mustvee Gümnaasiumis, kus remonditakse lisaks veel saal, paigaldatakse uued aknad, vahetatakse välja küttesüsteem.

Et meie linna poiste-tüdrukute lapsepõlv mööduks rõõmsamalt, ehitasime laste mänguväljakud Peipsi järve äärde ja lasteaia territooriumile. Jõudes jutuga lasteaia juurde, muutub ka meel murelikuks. Lasteaiahoone vajab kompleksset remonti. Katkisest katusest tilgub läbi vihmavett, elektrijuhtmed on amortiseerunud.

Lasteaeda külastas oma ametiajal eelmine peaminister Juhan Parts. Vajalikud investeeringud viletsa ehitusliku olukorraga hoone uuendamiseks jäid tulemata. Kui midagi ette ei võeta, võidakse lasteaiamaja lähiajal kasutamiskõlbmatuks tunnistada ja sulgeda.

Jää on aga siiski hakanud liikuma. Mustvee linna hea sõbra Riigikogu liikme Mati Kepi initsiatiivil on saadud 200 000 krooni riigi raha lasteaia katuse remontimiseks.

Marati maja ikka tühi

Lapsi koolidesse ja lasteaedadesse jätkub aga siis, kui nende vanematel on tööd. Tööhõive seisukohalt oli linnale tõsine löök Marati kohaliku tsehhi sulgemine. Ka omavalitsus peab oma kohustuseks olla vastutaja ja kaasaaitaja selles, et Marati hoone ja selle töötajad uue rakenduse leiaksid. Kuigi sellise võimaluse vastu on huvi äratatud, pole veel õnnestunud leida püsivat ja usaldusväärset investorit ettevõtluse taaskäivitamiseks. Senise Marati suuremaks väärtuseks on aga töötajad oma visaduse ja vajaduse korral ka ümberõppimisvõimega.

Nii linna omad inimesed kui ka külalised annavad Mustveele hinnangu linna puhtuse ja heakorra põhjal. Viimastel aastatel on remonditud tänavaid, rajatud haljasalasid, istutatud puid. Suurimaks keskkonna alaseks investeeringuks on vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine, mille järgmiseks etapiks on puhastusjaama rajamine.

Mustvee linna juhtidelt on ikka küsitud, kas Peipsi pealinn saab uue sadama. Eelmise linnavalitsuse võimuloleku ajal unustati sadama rajamiseks vajalike tööde teostamisel korrektsus ja reeglitest kinnipidamine. Nii on praegusel koalitsioonil kulunud paljugi auru nende aukude kinnilappimiseks, analüüsimiseks, ekspertiiside korraldamiseks.

Hea sõnumina võime siiski öelda, et sadama ehitamise idee püsib ning on saanud ka laiaulatuslikuma väljundi. Maavanem Aivar Koka ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse initsiatiivil on otsustatud rajada Peipsi sadam reisisadamaga Mustvees ning kalasadamaga Omedus. Sadama projekt on soodustanud koostööd Mustvee linna ja Kasepää valla vahel.

Sümboolseks avalöögiks kohaliku laevaliikluse edendamisel oli Kalevipoja kala- ja veefestivali aegne laevasõit Mustveest Omedusse koos president Arnold Rüütli ja proua Ingrid Rüütliga.

Omavalitsuse arengu aluseks on koostöö erinevate instantside vahel. Kahjuks ei õnnestunud koalitsioonil linna ettevõtmiste edendamiseks kaasata volikogu opositsiooni, kuigi tegime selleks jõupingutusi. Loodame, et edaspidi tugevneb koosmeel Mustvee poliitilistes ringkondades ja sellest võidavad ennekõike Mustvee elanikud, kelle omalaadne kodulinn Euroopa Liidu idapiiril on ära teeninud väärika tuleviku.

ANDRES KIVIMURD, Mustvee linnavolikogu esimees
GENNADI KULKOV, Mustvee linnapea

blog comments powered by Disqus