Mustvee juhtide kutse tekitas elavat vastukaja

Mullu 29. detsembril tegi Mustvee linn Kasepää, Saare, Torma, Lohusuu ja Avinurme omavalitsuste juhtkondadele ettepaneku liituda, pidades silmas, et see linn on ajalooliselt väljakujunenud tõmbekeskus.

Saare vallavanem Hannes Soosaar teatas, et vald on nõus Mustvee inimestega kohtuma. “Saare valda seob Mustveega seni MTÜ Peipsi Piirkonna Arenduskoda, mille liikmed oleme.  Viimasel ajal on koostöö tagasihoidlik. Meie valla tõmbekeskuseks on Tartu. Mustvees käib osa Saare valla rahvast perearsti juures, kui on aga vaja eriarsti, siis tuleb ikkagi Tartusse sõita. Osad valla inimesed käivad Mustvees poes. Mustvee linnapea on väljendanud seisukohta, et Mustvee on huvitatud osast Saare vallast. Meie läheme haldusreformi koosolekule ikka tervikvallana,” ütles Soosaar.

“Kindlasti vahetame Mustvee esindajatega mõtteid  ühinemise teemal. Ettepaneku ühinemisläbirääkimistel osalemiseks on meile teinud ka Torma vald ja usutavasti võtame vastu ka selle pakkumise. Tarvis on selgusele jõuda, millised on mõlema omavalitsuse ühisosa ja erinevused,” märkis Kasepää vallavanem Jüri Vooder. Kasepää vallavolikogu esimehe Aivar Anijago sõnul tulevad mustveelastega kõne alla ka mitmed projektid, mida Peipsi-äärsed omavalitsused vastastikuses koostöös teha saavad. Jüri Vooderi sõnul oleksid mõttekad ka teemakohased konsultatsioonid Alatskivi vallaga.        

“Valdvaks  sai mõte toetuda endisele Torma kihelkonnale, uue omavalitsuse võiks  moodustada Torma, Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Avinurme, Saare vald ja Mustvee linn. Torma võiks olla tulevase valla keskus,” lausus Torma vallavolikogu haldusreformikomisjoni aseesimees Riina Kull.

Mustvee linnajuhtide ettepanek tuleb arutlusele ka Lohusuu vallavolikogu istungil. “Prognoosin, et mõttevahetusel osalemisse suhtutakse positiivselt,” lausus vallavanem Aare Järvik.

Avinurme vallavolikogu esimees Anne Paas teatas, et vald on avatud läbirääkimisteks kõikide omavalitsustega, kust tulevad vastavad ettepanekud. “Teemasid, mis  avinurmelasi huvitavad, on väga palju, kuid olulisemateks pean  hariduselu  ja ühistranspordi korraldamist, arstiabi kättesaadavust.  Perearsti olemasolu on väga oluline. Hetkel  meil vallas perearsti ei ole ja teeme koostööd Mustvee perearstidega. Haldusreformiküsimustes ei saa see aga olla ainus aspekt.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus