Mustvee Betaania Kogudus peab oluliseks sisukust ja mitmekülgsust

Möödunud pühapäeval piduliku kontsert-jumalateenistusega asutamise üheksakümne teist ja palvela avamise viiendat aastapäeva tähistanud Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Mustvee Betaania Kogudus peab oluliseks laste ja noorte vaba aja sisustamist ja nende silmaringi avardamist nii usu- kui ka kultuurielus. Kogudus on korduvalt abistanud ka ühel või teisel põhjusel murelikku olukorda sattunuid Mustvees ja mujalgi.

Mustvee Betaania Koguduse pastor Paul Gill märkis, et 2008. aastal avatud nüüdisaegne palvelahoone on ehituslikus mõttes hästi korralikult vastu pidanud ja nägusaks jäänud ning küttesüsteemid tagavad sobiva temperatuuri igal aastaajal.

“Meil saab jumalateenistusi ja muidki sündmusi ja koolitusi läbi viia ka talvel.  Hoone head soojapidamist tõestab seegi, et kirikusaalis kasvab jõudsalt ka palm.”

Tähtpäevadele  pühendatud jutluses rääkis Paul Gill, et Betaania kogudus aitab sisustada laste ja noorte vaba aega ja avardab nende silmaringi. “Meil tegutsevad pühapäevakool, muusikakollektiivid, mida juhendavad koguduse liikmed ja mille isikulist ja loomingulist koosseisu saab muuta vastavalt vajadustele. Enesetäiendamisega tervislikus ja sportlikus keskkonnas tegeletakse Eestimaa eri paikades toimuvates laagrites.”

Koguduse esimehe Terje Roose sõnul ulatub pühapäevakooli tegevus ka Mustveest kaugemale.

“Näiteks oleme sellise harimis- ja kokkusaamiseviisi korraldanud Iisakus ja Alatskivil. Kasepääl juhendab pühapäevakooli aga staažikas koguduse liige, muusikaõpetaja Reet Pappe.” 

Saal rahvast täis

Paul Gill märkis, et Mustvee Betaania Koguduses on nelikümmend üks täieõiguslikku liiget.

“Pühapäevaseid jumalateenistusi ja teisigi sündmusi külastab aga tunduvalt rohkem inimesi, mistõttu palvela saal ja rõdu on sageli rahvast täis. Palvela ruumid sobivad hästi ka mitmete mõttevahetuste, nõupidamiste ja  tunnustamissündmuste korraldamiseks,” lisas ta.

Terje Roose sõnul kavatsetakse lähiajal osta ka diaprojektor, mis võimaldab köitvamalt läbi viia pühapäevakooli tunde, muusikakollektiivide proove ning mitmeid teisigi kokkusaamisi.  

Missiooniks ka abistamine

Terje Roose sõnul on Mustvee Betaania Koguduse missiooniks ka silmapaistvalt murerohketesse olukordadesse sattunud inimeste abistamine. “Tegime annetusi Mustvee elanikele, kelle kodumaja hävis tulekahjus. Abi oleme andnud ka nendele, kes pole meie koguduse liikmed,” lausus ta.

“Mustvee unikaalsuseks on viie erineva koguduse ja pühakoja olemasolu. Kiriklikud hooned on nii turistidele kui ka kohalikele elanikele huvitavateks vaatamisväärsusteks, paikkonna vaimusust ja kultuursust saavad nad aga ennekõike mõjutada sisulise töö kaudu,” lisas pastor Paul Gill, kes on olnud ka Mustvee linnavalitsuse liige.

Mustvee Betaania Koguduse 92. ja palvela avamise 5. aastapäeval pidas piduliku jumalateenistuse ka Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Meego Remmel. Tervitussõnu ütlesid Mustvee linnavolikogu esimees Marianne Kivimurd-Tarelkina ja linnavolikogu liige Mati Kepp, kelle Mustvee linnapeana töötamise aastatel valmis nüüdisaegne palvelahoone.

Kontserdil esinesid Oleviste Koguduse ansambel Tallinnast ning Mustvee Betaania Koguduse muusikud.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus