Mullu piimatoodang suurenes

Eesti põllumajandustootjad tootsid 2005. aastal 670 400 tonni piima (2004. aastal 652 400 tonni) ja 197,6 miljonit muna (2004. aastal 230,9 miljonit). Majapidamistes tapeti või müüdi lihatöötlemisettevõtetele tapaks 100 000 tonni (eluskaalus) loomi ja linde (2004. aastal 109 200 tonni). Keskmine piimatoodang oli 2005. aastal 5751 kilogrammi lehma kohta, s.o 223 kilogrammi rohkem kui eelmisel aastal. Esialgsete arvestuste järgi oli 31. detsembril 2005 Eestis 252 200 veist (sealhulgas 113 100 piimalehma), 351 600 siga, 51 800 lammast ja kitse. (2004. aasta 31. detsembril oli veiseid 249 800, neist 116 500 piimalehma. Sigu oli 341 100 ning lambaid ja kitsi 41 700.) Lihatöötlemisettevõtted said kokkuostetud loomadest 9300 tonni veiseliha (2004. aastal 10 200 tonni) ja 26 900 tonni sealiha (2004. aastal 25 200 tonni). Piimatöötlemisettevõtted ostsid 571 200 tonni piima (2004. aastal 536 100 tonni). VOOREMAA

blog comments powered by Disqus