Muinsuskaitseameti Jõgevamaa uus vaneminspektor on Sille Raidvere

Kui senine maakonna vaneminspektor Helju Sihver oli teatanud oma otsusest minna väljateenitud vanaduspuhkusele, kuulutas muinsuskaitseamet jaanuarikuu keskel sellele ametikohale välja konkursi. Kokku kaheteistkümne kandidaadi seast peeti lõppvooru pääsenute hulgast kõige sobivamaks Sille Raidveret, kes enne seda koordineeris Jõgeva Avatud Noortekeskuse tööd, olles ühtlasi ka keskuse idee initsiaator ja käivitaja.

 Helju Sihveril, kellel veebruarikuus täitus kolmkümmend viis tööaastat muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektorina,  lõpeb töösuhe muinsuskaitseametiga märtsi lõpus. 

Uus vaneminspektor Sille Raidvere on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli, mis ka valiku langetamisel suuresti määravaks sai. Hinnati ka tema aktiivset eluhoiakut, huvi kultuuripärandi kaitsmise ja loodushoiu vastu. Samuti peeti oluliseks seda, et ta on olnud võimeline iseseisvat tööd tegema.

Alates 2004. aastast on Sille Raidvere kuulunud ka Jõgeva vallavolikogu muinsuskaitsekomisjoni. Möödunud aastal tegi ta läbi Luua metsaradade koolituse. “Mingil moel on mul erinevaid kokkupuutepunkte muinsuskaitsega kogu aeg olnud ? nii erialaselt kui ka hobi korras. Loodan, et kõik asjad, mida õppida ja omandada olen saanud, tulevad selles ametis kasuks. Näiteks kunstiajalugu, kompositsioon, rahvakunst jms. Ja ehk seegi, et ehitasime oma perega kodu eelmise sajandi algusest pärit majast. Arvan, et see amet sobib igapidi ka mu hingelaadiga kokku,” ütles Sille Raidvere, kes neil päevil koos Helju Sihveriga mööda maakonna muinsuskaitseobjekte ringi sõitis.  Nädalast koolitust Tallinnas muinsuskaitseametis ja kolme nädalat senise pikaajaliste kogemustega vaneminspektori kõrval töötamist hindab ta uude ametisse sisseelamisel väga kasulikeks.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus