Mootorsõidukite registreerimise kord muutub

“Määrus muutis neid olukordi ja toiminguid lihtsamaks, mis on liiklejatele
probleeme valmistanud. Näiteks karistas politsei neid juhte, kellel
jalgrattaid vedav raam varjas tagumise registreerimismärgi. Tihti tekkis ka
probleeme sõidukiomanikega, kes olid müüdud sõiduki uuele omanikule, kuid
liiklusregistris olid tehingu dokumendid jäänud vormistamata,” kirjeldas
registreerimise eeskirja muutmist tinginud olukordi ARK
registreerimisosakonna juhataja Sulev Vill.

Kui siiani nõuti füüsilise isiku esindajalt registritoimingu tegemiseks
volikirja, millel volitaja allkiri pidi olema seaduses sätestatud korras
notari poolt kinnitatud, siis alates homsest piisab esindajal lihtkirjaliku
volikirja esitamisest.
Laupäevast 10. jaanuarist on võimalik sõiduki võõrandamisel registriandmete muutmiseks omanikul ja omandajal esitada kahepoolselt allkirjastatud avaldus – sellisel juhul ei pea esitama omavahelist lepingut, milles võis sisalduda ka osapoolte konfidentsiaalset informatsiooni.

Veel muudeti palju valesti mõistmist tekitanud kohustuslik müügieelne
sõiduki kontroll. Laupäevast ei pea registreerimistunnistusele võtma sõiduki
müügifirmasse andmisel kirjalikku märget “Kontrollitud, nõudeid ei ole
registreeritud,” kuna registriandmed liiklusregistrisse kantud piirangute
kohta võivad muutuda igal hetkel ning andmed on avalikud, igal asjast
huvitatud isikul on võimalik teha ise vastav päring vahetult enne tehingu
sõlmimist SMS-päringuna, kodanikuportaalis või büroode infotelefonidel.

Väljatöötamisel on päringu tegemine ARKi kodulehelt interneti teel.
Eeskirja muudatus võimaldab registrijärgsel omanikul teatada sõiduki
võõrandamisest, kui ta soovib olla kindel, et pärast võõrandamist ei ole
sõiduk enam temaga liiklusregistris seotud.

Homsest on sõidukiomanikul, kes kasutab jalgrataste vedamiseks
registreerimismärki varjavat raami, millel on koht märgi paigaldamiseks ja
vajalikud lisatuled, saada raamil kasutamiseks ka kolmas registreerimismärk.
Selleks tuleb sõidukiomanikul ARK büroole esitada vastavasisuline kirjalik
avaldus.

Muudatused lihtsustavad sõidukiomanikel registritoimingute tegemist, kuid
samas suurendavad isiku vastutust. (VOOREMAA)

blog comments powered by Disqus