Mis on meile parim

On teada tõsiasi, et eestlased täidavad Brüsseli seadusi ja määrusi saksa täpsusega. Enamgi veel. Meil käib praegu korralik deinstitutsionaliseerimine väidetega et Brüssel nõuab, teisiti ei saagi. Tegelikult ei nõua. Nõuavad meie oma ametnikud, kes viivad ellu mingit oma pöörast visiooni Euroopa Liidu juhenditest ja direktiividest. Euroopa võimukoridorides töötanud Põltsamaad külastanud SOS Lasteküla maailmaorganisatsiooni kõrge juht väitis, et tuleb leida erinevaid võimalusi, mitte keskenduda ainult ühele. Millal Eesti ametnikud sellest aru hakkavad saama, et silmas tuleb pidada erinevaid võimalusi ja sedagi, mis on meile parim.

blog comments powered by Disqus