Mis muutub aastal 2016

Tuleva aasta jaanuarist hakkavad kehtima mitmed seadusemuudatused, mis mõjutavad ka elanike rahakotti. Alampalk tõuseb, maksuvaba tulu suureneb, peretoetused kasvavad. Alampalk, millega on seotud mitmed teised tulud ja kulud, tõuseb 2016. aastast 40 euro võrra ehk 430 euroni.


 Peretoetused suurenevad

Lastega peresid puudutab fakt, et alates 1. jaanuarist suureneb lapsetoetus viie euro võrra ehk 50 euroni pere esimesele ja teisele lapsele. Toetus kolmanda ja iga järgneva lapse kohta jääb samaks ning on ka edaspidi 100 eurot kuus. Lastega seotud toetustest kasvab vanemahüvitise ülempiir 2015. aastaga võrreldes 175 euro võrra ehk 2549 eurolt 2724 euroni. Lapsi üksinda kasvatavatele vanematele suureneb igakuine elatisraha, mis ei või olla ühele lapsele väiksem kui pool valitsuse kehtestatud alampalgast ehk 215 eurot.

Maksuvaba tulu suureneb

Uuest aastast suureneb maksuvaba tulu 2040 euroni aastas ehk 170 euroni kuus. Seejuures ei tõuse laste ülalpidamisega seotud täiendav maksuvaba tulu, mis jääb endisele tasemele ehk 154 eurot kuus ja 1848 eurot aastas.

Alates 2016. aastast vähendatakse füüsilise isiku maksustatavast tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat 1920 eurolt 1200 eurole. Muudatus puudutab alates 2016. aastast eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ning heategevuslikke kingitusi ja annetusi. Samuti ei saa järgmisest aastast koolituskuludena tulust maha arvata autokooli ega täiskasvanute huvikoolituse kulusid.

Muutub üüritulu maksustamine

Jaanuar toob kaasa muudatusi kinnisvara üürileandjatele – neil tasub teada, et eluruumi üürilepingu alusel saadud tulust arvatakse edaspidi tuludeklaratsioonis üürimisega seotud kulude katteks maha 20 protsenti.

Lähetuse päevaraha 50 eurot

Tihti reisivatel töötajatel tasub teada, et välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära suurendatakse seniselt 32 eurolt 50 euroni. Kui lähetus kestab kauem kui 15 päeva või on mitu lähetust samas kalendrikuus, on päevaraha maksuvaba piirmäär edasiste päevade eest jätkuvalt 32 eurot.

Tõusevad nii pensionid kui pensioniiga

Üldine pensioniiga Eestis on praegu meestel 63 aastat ja naistel 62,5 aastat. Meeste ja naiste pensioniea ühtlustamiseks hakkab 2016. aastast kehtima ka naistele pensioniiga alates 63. eluaastast. Keskmine vanaduspension tõuseb aprillist 5,5 protsenti ehk 396 euroni, jäädes seejuures tulumaksuvabaks. Pensionide täiendav maksuvaba tulu kasvab uuest aastast 225 euroni kuus.

Bensiini aktsiisimäär tõuseb

Bensiini aktsiisimäär tõuseb 1. veebruarist kümme protsenti. Bensiiniliitri hinda mõjutab see praeguse maailmaturuhinna juures umbes viie sendi võrra.
Diisli ja kerge kütteõli aktsiisimäär tõuseb 1. veebruarist 14 protsenti. Diislikütuse liitri hinda mõjutab see järgmisel aastal umbes 6,6 senti. Maagaasi aktsiisimäär tõuseb 20 protsendi võrra 1. jaanuarist.

Alkoholiaktsiis tõuseb 15 protsenti 1. veebruarist. Hinnanguliselt tähendab see näiteks poole liitri õlle kolmeprotsendilist hinnatõusu ja liitrise viinapudeli üheksaprotsendilist hinnatõusu.

Tubakaaktsiis tõuseb kaheksa protsenti 1. juunist. Sigaretipaki keskmine hind kallineb 2016. aastal 3,26 euroni

Alates 1. jaanuarist muutuvad sõiduki registreerimismärgi duplikaadi väljastamise ning maanteeameti spetsialisti kohalekutsumise riigilõivud. Kui varem maksis sõiduki registreerimismärgi duplikaadi väljastamine kuus eurot, siis uuest aastast on riigilõiv kümme eurot. Lisaks tõuseb ka ratastraktori, liikurmasina, nende haagiste ja väikelaeva kontrollimiseks maanteeameti spetsialisti kohalekutsumise riigilõiv 23 eurolt 40 eurole.

Puuduses elavate perede toetamiseks tõuseb toimetulekupiir 2016. aastal 130 euroni üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele, samuti pere alaealistele lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 104 euroni.

Kokkuvõtte tegi HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus