Minister kuulutab välja õpilaste esseekonkursi

“Mahtra sõda näitas meie tollaste kaasmaalaste eesti jonni ja valmidust oma õiguste eest seista,” ütles konkursi patroon minister Tõnis Lukas. “Noored võiksid mõtiskleda, kas need omadused on meis tänaseni piisaval määral säilinud.”

Konkursile on oodatud esseed kümnel teemal: ?Mahtra sõja tähendusväljad minu elus?, ?Mina ja Mahtra?, ?Seisuste ühiskond ? kas ajalugu??, ?Priiuse mitu tahku: revolutsioonist riikluseni?, ?Mahtra sõjast osavõtnud talupojad ? kas kangelased või luuserid??, ?Mahtra sõja peegeldused tänases Eesti elus?, ?Eneseväärikus ja eneseleidmine Mahtra meeste kombel?, ?Eestlane võõra pilgu läbi?, ?Siis kui Mahtras mahtrat tehti? ning ??Mahtra sõda? ? kas üks vanaaegne raamat või moodne romaan 21. sajandil??.

Esseede esitamise tähtaeg on 2008. aasta 4. märts. Tööd tuleb saata aadressil marju.vahtrik@mail.ee.

Töid hinnatakse kahes vanusegrupis: 9.-10. klasside ja 11.-12. klasside õpilased. Mõlema vanusegrupi parim töö kantakse ette Mahtra Talurahvamuuseumi korraldataval ajalookonverentsil 1. juunil. Kuus paremat tööd ilmuvad konverentsi kogumikus. Mõlema vanusegrupi kolme paremat auhinnatakse Eduard Vilde romaani ?Mahtra sõda? uustrükiga, mis ilmub tänavu kirjastuse SE&JS väljaandel, samuti ?Mahtra sõda 150? teemaliste meenetega.

            Mahtra sõjast möödub 2008. aastal 150 aastat. Seda tähistatakse kogu aasta jooksul erinevate tegevuste ja üritustega, mida korraldavad Mahtra talurahvamuuseum, Juuru vald ning E. Vilde nimeline Juuru Gümnaasium. Esseekonkursi peakorraldaja on Juuru Gümnaasium.

            Lisainfot konkursi kohta saab aadressilt www.hm.ee/index.php?048353.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus