Ministeeriumid korraldasid heategevuskampaania

Tavaliselt oleme harjunud sellega, et inimesed ametnike kohta kuigi häid sõnu ei lausu. Seekord tõestas põllumajandusministeeriumi rahvas, et ametnikel on olemas ka inimlik, heasüdamlik ning abivalmis pool. Põllumajandusministeeriumil on kenaks traditsiooniks korraldada kaks korda aastas heategevuslik aktsioon, kus ministeeriumi töötajad koguvad Eesti erinevais paikades elavatele abivajajatele eluks vajalikke esemeid.

Seekord jõudis detsembrikuine abisaadetis Jõgeva valda.  

Jõgeva valla sotsiaaltöö peaspetsialisti Luule Palmiste sõnul jõudis informatsioon sellisest meeldivast annetusaktsioonist nendeni Jõgeva maavalitsuse vahendusel. Küsimusele, miks nemad just maakonna omavalitsuste seas välja valituks osutusid, vastas sotsiaaltöö peaspetsialist, et küllap nad siis reageerisid maavalitsusest saabunud informatsioonile kõige kiiremini. Jõgeva vallavanem Enn Kurg avaldas heameelt selle üle, et põllumajandusministeeriumi inimesed heategevusliku aktsiooni ette võtsid ning samuti on ta rõõmus, et valla sotsiaaltöötajad abisaadetise kohta saabunud informatsioonile kiiresti reageerisid. Annetuse saajana välja valitud  Janne Tampu ema Sirje Sultsi sõnul võttis nendega ühendust sotsiaaltöötaja, kes neid plaanitavast abiaktsioonist informeeris.

“See oli väga tore pakkumine valla sotsiaaltöötaja poolt ja me oleme selle üle väga õnnelikud. Jannel praegu mobiiltelefoni polnud ja kuuldavasti ta nüüd selle saab,” rõõmustas Sirje Sults. Ka Janne tunnistas, et on kingituse üle väga rõõmus ning tänab põllumajandusministeeriumi töötajaid. Siimusti piirkonna sotsiaaltöötaja Marje Hordo sõnul oli tema ülesandeks otsida üles need pered, kes kõige rohkem abi vajavad. Marje Hordo lausus, et seekord oli aeg valiku tegemiseks abivajajate vahel napp ning seetõttu tuli tal kiiresti tegutseda. Leina Kreek Kuremaa piirkonnast lausus, et ka nende piirkonnas on abi vajavaid peresid palju ja valik tuli nende seas paratamatult teha.  

Abisaadetisega Jõgevale sõitnud põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna nõuniku Anne-Liisi Mändmetsa sõnul pole selline heategevuslik aktsioon esemete kogumise ja annetamise näol nende jaoks uus. Tänavu kevadel tehti samasugune annetus Lihulasse. Seekord võeti ühendust Jõgeva maavalitsusega ja sealt omakorda jõudis abipakkumine Jõgeva vallani. Anne-Liisi Mändmetsa sõnul asusid nad pärast Jõgeva vallast saabunud soovide kättesaamist ministeeriumi töötajatelt abisaadetiseks mõeldud esemeid koguma. “Kogumisele kulus kaks nädalat,” rääkis Anne-Liisi Mändmets, kelle sõnul on sellise abistamise puhul rõõm kahepoolne – ühelt poolt on rõõmsad abi saajad ja teiselt poolt abi andjad. Ministeeriumi töötajad osalevad sellises aktsioonis suurima heameelega.  Nõuniku sõnul on nad rangelt kinni pidanud põhimõttest, et esemed peavad olema puhtad ja töökorras ning igati kaubandusliku väljanägemisega. Mõni riideese oli otse pesust tulnud ja seetõttu alles veidi niiskegi. Üldiselt kogunes seekord riideesemeid rohkem väiksematele lastele. Annetatud esemete hulgas oli esemeid alates riietest kuni telefonide ja arvutini välja. Anne-Liisi Mändmets lausus, et tore on lisaks tavapärasele maapiirkondadega seonduvale igapäevatööle suunata ministeeriumi abi inimlikul tasandil ja otsekontaktina Tallinnast ja Harjumaast väljaspoole. Tavapäraselt abistatakse maapiirkondi suurte Euroopa Liidu toetussummade jagamisel. “Selline aktsioon aitab lähendada ministeeriumi ametnikke tavalisele maainimesele ja näidata, et ametnikul on olemas ka n-ö inimlik pool,” tõdes Anne-Liisi Mändmets. Ministeeriumi töötajad annetasid päris kalleid esemeid, mille hulgas on näiteks puutetundlik mobiiltelefon, mis kaubanduses maksab umbes 2000 krooni.

Nüüdsest on põllumajandusministeeriumi korraldatava annetusaktsiooniga liitunud ka siseministeeriumi töötajad ja Anne-Liis Mändmetsa kinnitusel on ka selle ministeeriumi inimesed aktiivselt annetamisest osa võtnud. Ta lisas, et  positiivne tagasiside annetuste saajatelt ning kahe ministeeriumi töötajate hea koostöö mitteametlikul tasandil annab neile jõudu ja tahtmist heategevusega edaspidigi jätkata.   

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus