Metsatöötajate ametiühing saab 100-aastaseks

18. novembril 1905. aastal toimus Tallinnas, Lootuse seltsi ruumides puutööliste ametiühingu asutamiskoosolek, 1906. aasta 18. oktoobril Tallinna Puutööliste Ametiühisus kinnitati. Vene tsaari 1905. aasta 17. oktoobri manifestiga avanes Eesti töölistel võimalus esimeste legaalsete ametiühingute loomiseks. Rohkem kui 2000 liikmega Eesti Metsatöötajate Ametiühing ühendab praegu metsandus-, tselluloosi- ja paberitööstuse, puidu- ja mööblitööstuse, keskkonnakaitse- ja ehitus- ning ehitusmaterjalide tööstuse töötajaid. EMT AÜ aitab liikmeid probleemsete töösuhete lahendamisel; töölepingute, kollektiivlepingute ja palgakokkulepete sõlmimisel; töökaitse ja töötervishoiu küsimustes. Ametiühing pakub liikmetele õigusabi ja juriidilist nõustamist, toetust töötuse ja tööõnnetuse korral, abi ja kaitset töövaidluste lahendamisel tööandjaga, koolitust, pereüritusi. EMT AÜ asutati 10. aprillil 1990. EMT AÜ on Tallinna Puutööliste Ametiühisuse põhieesmärkide kandja ning Eesti Metsa-, Paberi-, ja Puidutöötlemistööstuse Tööliste Ametiühingu (1940-1990) õigusjärglane. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus