Metsaomanikud saavad ise metsateatist registreerida


Tänavu 1. juulil jõustunud metsaseaduse muudatus võimaldab metsaomanikel registreerida metsateatist lihtsustatud korras e-metsateatise veebiteenuse kaudu . Loodud võimalus on oluline eelkõige teadlikule metsaomanikule, kes kavandab uuendus- või harvendusraieid.
E-metsateatise registreerimise eelduseks on, et metsaomanik on avalikustanud metsaregistris olevad metsainventeerimisandmed e-metsateatise veebikeskkonnas
(
https://www.eesti.ee/est/keskkond_2/metsateatise_esitamine). Seejärel on tal 30 päeva möödudes võimalik lihtsustatud korras metsateatist registreerida. Loodud digirakendus vähendab oluliselt metsateatise menetlusaega. Teatise esitamisel saabub loetud minutite jooksul teave, kas kavandatud uuendus- või harvendusraie vastab õigusaktidest tulenevatele nõuetele või mitte. Kui vastuoluisd pole, siis  metsateatis registreeritakse ning metsaomanik võib planeeritud tegevustega alustada. 
Samas ei kaotata võimalust esitada keskkonnaametile e-metsateatisi ja paberkandjal teatisi, mida tasub esitada ka lihtsustatud menetluses tuvastatud vastuolude puhul, näiteks kaitsepiirangutega metsaaladele.

Metsaregistri avalik veebirakendus (register.metsad.ee) täieneb ka uuendusraiete teemakaardiga, mis võimaldab asjahuvilistel hinnata, millistel aladel on uuendusraied teoreetiliselt võimalikud. Vaikimisi kuvatakse kaardil kõik raieküpsed majandatavad metsad punase tooniga, mis ei tähenda, et neile on planeeritud raied või et luba raieteks on saadud. Teemakaart pakub võimalust hinnata raieküpsete metsade paiknemist ning uuendusraiete toimumise tõenäosust lähiaastatel. Soovi korral saab naaber või muul moel seotud osapool oma huvide väljendamiseks aegsasti metsaomanikuga ühendust võtta.

PILLE RÕIVAS, keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus