Merendusklassi võiks Mustvees avada lähiaastatel

Riigikogu uude koosseisu valitud ettevõtja Aivar Kokk tutvus Peipsi Kalurite Ühingu kutsel Peipsi äärse kalandustegevusega. Ringkäigul külastati Peipsi Grupp Holding kalatööstusi  Lohusuus ja Kallastel. Mõttevahetusel Mustvees pidas vastne parlamendisaadik oluliseks merendusklassi rajamist ja Omedus nüüdisaegse sadama väljaehitamist.

Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing meenutas, et merendushariduse andmine Peipsi ääres oli kõneaineks juba 2004. aastal, kui toonane peaminister, praegune majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts külastas Peipsi piirkonda. “Siis rääkisime merendusklassi avamisest Kallaste kutsekooli hoones. See plaan jäi aga teostamata,” ütles Saksing.

Aivar Kokk märkis, et merendushariduse edendamine Mustvees oli kõneaineks 2005. aasta maakonna arengukonverentsil. “Nüüd on idee teostamise tõsiseks eestvedajaks saanud Priit Saksing, kes on ka Mereakadeemia nõunike kogu liige. Usun, et teemakohased kohtumised algavad juba lähinädalatel ja merendusklass avatakse aasta või kahe pärast ja loodetavasti tulevases Mustvee riigigümnaasiumis. Mõistagi on merendushariduse käivitamiseks tarvis ka tugevat kohalikku initsiatiivi ja omavalitsuse kaasaaitamist,” ütles Kokk.

Mõttevahetusel Peipsi äärsete sadamate nüüdisajastamisest nimetas Priit Saksing iseäranis oluliseks Kasepää valla firma Omedu Rand sadama ja selle juures asuvate hoonete uuendamist. “Omedu on kindlasti üks paiku, mis nüüdisaegset sadamat vajab,” kinnitas Kokk.      

Ta märkis, et  Peipsi Grupp Holding eesotsas firma juhi Paul Kärbergiga on teinud suuri  </span>investeeringuid, mille tulemusena on rajatud kaasaegsed ja tänapäevase tipptehnoloogiaga kalatööstused Lohusuusse, kus töötab ka rohkesti Mustvee elanikke, ja Kallastele. “Nii saavad tööd sajad inimesed. Samas otsivad paljud inimesed veel tööd. Paikkonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks tuleb remontida-korrastada teid, reguleerida bussiliiklust, et täiskasvanud  paremini tööle ning lapsed kooli saaksid. Omavalitsused peaksid aktsiisirahasid taas saama hakkama sellistes summades, mida neile eraldati enne, kui neid vahendeid kärpima hakati. Praeguseks on aga aktsiisirahad teatavasti langenud 15 protsendilt viiele,” rääkis vastne Riigikogu liige.

“Sooviksin, et kalatööstust regulaarselt kalaga varustatakse ja ootan ka uue töötlemisliini käivitamist,” ütles meister Galina Svenkova, kes jagas selgitusi Kallaste kalatööstuses, kus kala suitsutatakse, soolatakse, kuivatatakse ja fileeritakse.

Kui areneb majandus, tuleb piirkonda ka rohkem tublisid ja elujõulisi inimesi. Lisaks kalandusele tuleks  aga Peipsi ääres luua tingimused ka teiste ettevõtlusharude, näiteks turismi edendamiseks. Samuti on vajalikud koolitused mitmetel teemadel: rannaküla taaselustamine, projektide koostamine ja taotluste kirjutamine, uute võimaluste loomine toodete innovatiivsel arendamisel ja turustamisel. Kindlasti on tarvis toetada ühistegevust ja konstruktiivset koostööd Venemaaga — nii võib külaskäigul kõneldu kokku võtta.  

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus