Meie õppeasutustes peaaegu hästi!

Päästeteenistus kontrollib tuleohutusnõuete täitmist koolides ja lasteaedades vähemalt kord aastas. Meie haridusasutuste seisust ülevaate omamine on hädavajalik, eelkõige laste elu ja tervise huvides.

Tänavu inspekteeriti kokku ligi 1330 haridusasutust üle Eesti. Paraku vastab kõikidele tuleohutusnõuetele napilt 30 protsenti meie koolidest. Kõige rohkem tähelepanu vajavad 35 kooli, mille seisundit hinnati väga ohtlikuks ja mis võetakse päästeameti poolt teravdatud tähelepanu alla. Nende kõige kehvemas seisus olevate haridusasutuste seas ei ole õnneks ühtegi Jõgevamaa kooli ega lasteaeda.

Veel selgus kontrollimisel, et ühtegi tuleohutuse alast pretensiooni ei olnud meie maakonnas vaid Vaimastvere Põhikoolile ja Jõgeva Ühisgümnaasiumile, teistes leiti mõni suurem või väiksem puudus.

Tegelikkuses ei piisa aga automaatsest tuletõrjesignalisatsioonist, tuletõkkesektsioonidest, kustutitest ja muust, vaja on ka teadmisi ja praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Sellepärast saavadki õpilased korra aastas koolivaba päeva ja harjutavad evakueerimist, kaaslastele abi andmist ja kõike muud, mida tegelikult tulekahju korral vaja läheb. Kui laps täpselt teab, mida ja mis järjekorras teha, siis ei haara teda tõelise õnnetuse puhul ka paanika.

Siiski loodame kõik, et õppustel omandatud oskusi kunagi vaja ei lähe. 

28. oktoober 2008

blog comments powered by Disqus